Списки рекомендованих до зарахування

Молодший бакалавр на основі ПЗСО, Денна
Бакалавр на основі ПЗСО, Денна
Бакалавр на основі ПЗСО, Заочна
Магістр на основі ПЗСО, Денна