Наукова школа «Зрошуване землеробство»

Загальна інформація про школу

Величезна роль в становленні і розвитку наукової школи «Зрошуване землеробства» належить доктору сільськогосподарських наук, професору Лисогорову Сергію Дмитровичу. Професор С.Д. Лисогоров - заслужений працівник вищої школи України, автор і співавтор підручників «Орошаемое земледелие» (російською мовою) видань 1959, 1965, 1971, 1981 та 1995 рр., співавтор підручника «Орошаемое земледелие» на мові дарі для Кабульського університету (1986 р., Афганістан), автор навчального посібника «Орошаемое земледелие» видань 1959, 1965, 1971 рр., співавтор підручника «Мелиоративное земледелие» (російською мовою) видань 1966 та 1972 рр., автор великої кількості наукових статей з питань загального та зрошуваного землеробства.

З 1978 року очолив та продовжив впевнено розвивати наукову школу «Зрошуване землеробство» учень С.Д. Лисогорова - доктор сільськогосподарських наук, професор, Віктор Олександрович Ушкаренко. У 2009 році наукову школу було затверджено вченою радою університету (протокол від 27.05.2009 № 9).

Дослідження членів школи направлені на удосконалення методів планування експериментів і обробки даних з використанням багатофакторного аналізу, а також розроблена агротехніка вирощування 2-3 врожаїв на рік зернових і технічних культур. Проведені актуальні дослідження по розробці технології вирощування сільськогосподарських культур в основних та проміжних посівах і програмування їх врожаїв.

За період існування школи підготовлені 25 докторів та більше 350 кандидатів сільськогосподарських наук.

 

Основні наукові напрями

1. Інтенсифікація зрошуваного землеробства;

2. Удосконалення технології вирощування 2-3 врожаїв в рік з однієї площі.

3. Програмування врожаїв сільськогосподарських культур.

4. Теоретичні дослідження в зрошувальному землеробстві.

5. Дисперсійний аналіз даних 1-5-факторних дослідів.

6. Якість поливної води.

7. Якість дренажно-скидних вод рисової системи.

8. Технологія вирощування лікарських культур на поливних землях.

Засновники школи

 

Лисогоров Сергій Дмитрович

доктор сільськогосподарських наук, професор,

заслужений працівник вищої школи України

(1903 – 1994 рр.)

 

Народився у вересні 1903 року в с. Протопопівка Олександрійського району Кіровоградської області. Закінчив Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи.

У 1938 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, а у 1949 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за темою «Особенности развития хлопчатника и основные вопросы его культуры в новых районах СССР».

Трудову діяльність розпочав у 1926 році техніком із сортовипробування на Херсонській дослідній станції. З 1939 року доцент кафедри фізіології рослин Херсонського СГІ ім. О.Д.Цюрупи, а з 1944 року займає посаду завідувача кафедри загального землеробства.

Ним підготовлено 9 докторів та 36 кандидатів сільськогосподарських наук, створено новий напрямок у зрошувальному землеробстві.

Видано 175 друкованих робіт, у тому числі підручники для студентів сільськогосподарських інститутів.

За багаторічну плідну працю нагороджений Орденом Леніна, Орденом Трудового Червоного Прапора, Орденом Вітчизняної війни, Почесним званням «Заслужений працівник вищої школи СРСР», Почесним званням «Почесний громадянин міста Херсона».

Керівники наукової школи

 

Ушкаренко Віктор Олександрович

доктор сільськогосподарських наук, професор,

завідувач кафедри землеробства

Херсонський державний аграрно-економічний університет

академік Національної академії аграрних наук України,

лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки,

заслужений працівник Вищої школи України

Керівник наукової школи з 1978 року

 

Профіль Google scholar


Народився 06 травня 1938 р. в с. Михайло Ларіно Жовтневого району Миколаївської області. У 1960 році закінчив на відмінно Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи.

У 1966 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Зрошення стічними водами кормових культур на каштанових ґрунтах УРСР» в Одеському сільськогосподарському інституті. У 1977 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за темою «Теоретичне обґрунтування і агротехнічні умови використання зрошуваних каштанових ґрунтів півдня УРСР».

Трудову діяльність розпочав у 1960 році головним агрономом колгоспу “Україна” Сиваського району Херсонської області. З 1964 р. по 1974 р. Ушкаренко В.О. завідуючий дослідним полем учбового господарства ХСГІ «Приозерне». З 1970 року доцент кафедри загального та зрошуваного землеробства Херсонського СГІ ім. О.Д.Цюрупи, а з 1978 року і по теперішній час займає посаду завідувача кафедри землеробства ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». З 1980 по 2011 рр. – ректор Херсонського державного аграрного університету. За довгострокову (більше 30 років) роботу на посаді ректора вищого навчального закладу його включено в книгу рекордів України, видано диплом №31/04-0600.

З 1980 року очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю “Меліорація і зрошуване землеробство” в Херсонському СГІ ім. О.Д. Цюрупи.

У 1990 році В.О.Ушкаренко обраний членом-кореспондентом НААНУ, а у 1995 році – академіком НААН України.

У 1997 році Ушкаренко В.О. стає лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за підручник “Зрошуване землеробство , у 2010 році – лауреатом АР Крим.

Плідна наукова діяльність академіка НААН В.О.Ушкаренка знайшла своє відображення у 920 наукових працях, серед яких 22 монографії, 7 підручників, 48 навчальних посібників, отримано 36 патентів.

Під керівництвом професора Ушкаренко В.О. захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук та 48 кандидата сільськогосподарських наук, в тому числі ним для Казахстану підготовлено 2-х докторів та 8 кандидатів наук.

За багаторічну плідну працю нагороджений почесним званням «Заслужений працівник вищої школи Української РСР», Орденом «Знак Пошани», Орденом «За заслуги ІІІ ступеня», Медаллю Жукова, Орденом літописця Нестора, Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за розвиток вітчизняної аграрної науки і освіти, Почесною грамотою Верховної Ради України, удостоєний високої нагороди Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани», вручено нагрудний знак «За наукові досягнення», Орденом «За заслуги» ІІ ступеня та Орденом князя Володимира, Почесною відзнакою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом», нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток освіти».

У 1998 році рішенням біографічного наукового центру при ООН Віктор Олександрович зарахований до складу 2000 видатних людей ХХ сторіччя і йому було вручено Медаль, що засвідчує великий внесок у пізнання законів природи в ім’я Людини. Ім’я В.О.Ушкаренка внесено до міжнародної енциклопедії «2000 OUTSTANDING PEOPLE OF THE 20th CENTURE».

 

 

Основні публікації Лисогорова С.Д.
 • Лысогоров С.Д. Орошаемое земледелие: ученик для сельхозвузов. 2-е изд., перераб. Москва: Колос, 1965. 455 с.
 • Лысогоров С.Д., Ярмизин Д.В., Балан А.Г. Мелиоративное земледелие: ученик для сельхозвузов. Москва: Колос, 1972. 384 с.
 • Лысогоров С.Д., Лысогоров К.С. Факторы урожая и их регулирование. Земледелие. Москва, 1986. № 7. С.20-22.
 • Лысогоров С.Д. Продуктивность озимой пшеницы при разных технологіях. Зерновое хазяйство. Москва, 1987. № 12. С. 25.
 • Лысогоров С.Д., Кириченко В.П. Плодородие юного чернозема Украины при орошении. Вестник с.-х. науки. Москва, 1988. № 5. С. 81-86.
 • Лысогоров С.Д., Сухорукова Г.С., Кравчик Л.П., Бурлака В.П. Азотный режим чернозема обыкновенного в условиях орошения на юге Украины. Агрохимия. Москва, 1989. № 3. С. 3-8.
 • Лысогоров С.Д. Закон интерференции действия и взаимодействия факторов урожая. Вестник с.-х. науки. Москва, 1989. С.124-128.
 • Лысогоров С.Д., Кириченко В.П., Лысогоров К.С. Условия выращивания и стабильность урожаїв орошаемых культур. Земледелие. Москва, 1990. № 6. С. 62-64.
 • Лысогоров С.Д., Кириченко В.П. Формирование урожая полевых культур при орошении: монография. Москва: Колос, 1991. 233 с.
 • Лысогоров С.Д., Ушкаренко В.А. Орошаемое земледелие: ученик для студентов высш.учеб.заведений. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Колос, 1995. 447 с.
Основні публікації Ушкаренка В.О.

 

 • Ушкаренко В.О., Коковіхін С.В., Вожегова Р.А., Голобородько С.П. Методика польового досліду (зрошуване землеробство): навчальний посібник. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 448с.
 • Наукові основи планування та управління режимами зрошення сільськогосподарських культур в умовах півдня України: навчальний посібник. [Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України як навчальний посібник для підготовки фахівців з ОКР «Бакалавр» напряму 6.0900101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівня акредитації (лист № 37-128-13/15377 від 02.08.2013 р.)] / В.О. Ушкаренко, С.В. Коковіхін, С.О. Лавренко, І.М. Мринський, І.В. Михайленко, Н.М. Лавренко, О.О. Нікішов, Р.А. Вожегова, Ю.О. Лавриненко, П.В. Писаренко, А.О. Донець, І.М. Біляєва, В.Г. Пілярський, В.Б. Рубан, О.О. Пілярська, М.Г. Ніколайчук, А.В. Колченко, В.О. Найдьонова, В.М. Нижеголенко. – Херсон: Айлант, 2014. – 165с.
 • Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Федорчук В.Г., Філіпов Є.Г. Сафлор красильний – перспективна культура для півдня України: монографія. – Херсон: Айлант, 2014. – 158с.
 • Ушкаренко В.А., Лавренко С.О., Лиховид П.В. Особенности режима питания и орошения сахарной кукурузы на юге Украины / В.А. Ушкаренко, С.О. Лавренко, П.В. Лиховид // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: сборник научных трудов/ ФГБНУ «РосНИИПМ». – Вып. 56. – Ч.2. – Новочеркасск: РосНИИПМ, 2014. – С. 26-30.
 • Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Корнбергер В.Г., Полухов А.Я. Еколого-меліоративна наукова школа ХДАУ. – Херсон, 2014.
 • Ушкаренко В.О., Вожегова Р.А., Голобородько С.П., Коковіхін С.В. Методика польового досліду ( зрошуване землеробство): навчальний посібник. Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 448с.
 • Рекомендації щодо підвищення ефективності систем удобрення в умовах південної посушливої та сухостепової ґрунтово-екологічних підзон України. Авторський колектив: Вожегова Р.А., Ушкаренко В.О., Морозов О.В., Малярчук М.П., Морозов В.В. та ін.. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 55с.
 • Вміст мікроелементів в ґрунтах Херсонської області/ За загальною редакцією Фатєєва А.І., Морозова О.В. Монографія. Авторський колектив: Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Безницька Н.В., Нестеренко В.П. та ін.. – Харків, 2015. – 85с.
 • Раціональне використання зрошуваних та вилучених зі зрошення земель півдня України / За ред.. д.с.г.н., професора Р.А. Вожегової, д.с.г.н., професора О.В. Морозова. Монографія. Авторський колектив: В.О. Ушкаренко, В.В. Морозов, М.П. Малярчук та ін.. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 184с.
 • Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Коковіхін С.В. Головні напрями розвитку зрошення в Україні та світі за умов глобальних змін клімату // Збірник наукових праць «Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках». – Київ, 2015.
 • Науково-методичні рекомендації щодо збереження родючості ґрунтів в умовах локального зрошення. Авторський колектив: Вожегова Р.А., Ушкаренко В.О., Морозов О.В., Малярчук М.П. та ін.. – Херсон: ВЦ ІЗЗ НААН, 2015. – 77с.
 • Наукові дослідження в агрономії: Навчальний посібник / В.О. Ушкаренко, В.О. Найдьонова, П.Н. Лазер, О.В. Свиридов, С.О. Лавренко, Н.М. Лавренко [Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України як навчальний посібник для підготовки фахівців з ОКР «Бакалавр» напряму 6.0900101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівня акредитації (лист № 37-128-13/15377 від 02.08.2013 р.)]. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 316с.
 • Ушкаренко В.О., Лиховид П.В. Урожайність кукурудзи цукрової залежно від глибини полицевої оранки, фону живлення та густоти стояння рослин за краплинного зрошення // Журнал «Техніка і технології АПК». Науково-виробничий журнал. – Київ, 2016. - № 12 (87), С. 11-14.
 • Ушкаренко В.О., Лиховид П.В. Регресійна модель урожайності кукурудзи цукрової залежно від агротехнології в зрошуваних умовах Сухого Степу України // Вісник Уманського національного університету садівництва. 2016. № 2. С. 31-35.
 • Ушкаренко В.О., Свиридов О.В., Лавренко С.О., Рудік О.Л., Лавренко Н.М., Максимов М.В. Агротехнічні вимоги та методи визначення показників якості польових робіт. Навчальний посібник. Херсон, 2017. 8 друк. арк..
 • Ушкаренко В.О., Сташук В.А., Рокочинський А.М., Мендусь П.І., Морозов В.В., Грановська Л.М. та ін.. Рисові зрошувані системи. Посібник для вищих навчальних закладів: Херсон, ОЛДІ-плюс. Херсон, 2017.
 • Ушкаренко В.О. Енергетична ефективність вирощування квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris I.) при зрошенні в умовах Південного Степу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ. Видавництво «Основа», 2018, ч. 1. Сільськогосподарські науки.
 • Вожегова Р.А., Малярчук М.П., Малярчук А.С., Ушкаренко В.О., Марковська О.С. Ефективність агроекологічних заходів у сівозмінах на зрошуваних землях Півдня України. Збірник «Наукові доповіді НУБіП України», № 2 (78). 2019.
 • Ушкаренко В.А., Силецькая О.В., Приймак В.В. Отдача поля люцерны старовозрастной и резервы его повышения в год распашки. Азербайджан. 2019.
 • Ушкаренко В.О., Чабан В.О., Чабан О.В. Аналіз формування урожаю та ефірної олії на посівах шавлії мускатної в умовах Півдня України. Агробіологічне видання Білоцерківського НАУ, № 1 (146). 2019.
 • Ушкаренко В.О., Дудченко К.В. Оцінка агромеліоративного стану основних типів ґрунтів рисових сівозмін. Журнал «Меліорація і водне господарство», № 1, 2019, вип.. 109. Київ.
 • Pavlo V. Lykhovyd, Viktor O. Ushkarenko, Sergiy O. Lavrenko, Nataliia M. Lavrenko, Oleksandr H. Zhuikov, Ivan M. Mrynskyi, Nataliia O. Didenko. Leaf area index of sweet corn (Zea mays ssp. saccharata L.) crops depending on cultivation technology in the drip-irrigated conditions of the south of Ukraine. Modern Phytomorphology. 13: 1-4, 2019. https://doi.org/10.5281/zenodo.190101
 • S. O. Lavrenko, V. O. Ushkarenko, O. I. Dementieva, N. M. Lavrenko, P. V. Viktorivna, A. V. Shepel, O. V. Siletska. Environmental Assessment of Rice Grains (Oryza sativa L.) Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences January – February 2019 RJPBCS 10(1) Page No. 846-854.
Послідовники наукової школи

 

Аверчев Олександр Володимирович

доктор сільськогосподарських наук, професор

професор кафедри землеробства

Херсонський державний аграрно-економічний університет

Заслужений працівник науки і техніки України

Профіль Google scholar

У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Агротехнічний комплекс вирощування гречки в проміжних посівах на зрошуваних землях півдня України» за спеціальністю 06.01.02. - с.-г. меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук «Агроекологічне обґрунтування адаптивних технологій вирощування круп’яних культур на півдні України» за спеціальністю 06.01.02. - с.-г. меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

 

Домарацький Олександр Олександрович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

доцент кафедри механізації та безпеки життєдіяльності

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Профіль Google scholar

У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Агротехнические условия повышения урожайности суданской травы при орошении» за спеціальністю 06.01.02. - с.-г. меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

 

Лавренко Сергій Олегович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

доцент кафедри землеробства

Херсонський державний аграрно-економічний університет

Заслужений винахідник України

Профіль Google scholar

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Розробка елементів технології вирощування чини посівної на зрошуваних землях півдня України» за спеціальністю 06.01.02. - сільськогосподарські меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

 

Рудік Олександр Леонідович

доктор сільськогосподарських наук, доцент

доцент кафедри землеробства

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Профіль Google scholar

У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Совершенствование технологии возделывания поукосной кормовой и полусахарной свеклы» за спеціальністю 06.01.02. - с.-г. меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

У 2019 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук «Агроекологічне обґрунтування і розробка базисних елементів технології вирощування льону олійного подвійного використання в умовах півдня України» за спеціальністю 06.01.02. - с.-г. меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

 

Шепель Андрій Васильович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

доцент кафедри землеробства

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Профіль Google scholar:

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Розробка елементів агротехніки вирощування гібридного соняшника на зрошенні для південного Степу України» за спеціальністю 06.01.02. - с.-г. меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

Мринський Іван Миколайович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

доцент кафедри ботаніки та захисту рослин

Херсонський державний аграрно-економічний університет  

Профіль Google scholar

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Розробка елементів технології вирощування гібридного насіння (F1) соняшника при зрошенні в умовах півдня України» за спеціальністю 06.01.02. - с.-г. меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

Сілецька Оксана Володимирівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

доцент кафедри землеробства

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Профіль Google scholar

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Агрономічна оцінка посіву старовікової люцерни, поліпшення її стану за рахунок добрива та насіння кормовими культурами» за спеціальністю 06.01.02. - с.-г. меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

Ревтьо Олеся Ярославівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

доцент кафедри рослинництва та агроінженерії

Херсонський державний аграрно-економічний університет  

Профіль Google scholar

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Удосконалення технології вирощування кукурудзи на меліорованих землях південного Степу України» за спеціальністю 06.01.02. - с.-г. меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

Лавренко Наталія Миколаївна

кандидат сільськогосподарських наук

доцент кафедри землеустрою, геодезії та картографії

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Профіль Google scholar

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Урожайність та якість зерна нуту залежно від технологічних прийомів вирощування при різних умовах зволоження» за спеціальністю 06.01.02. - сільськогосподарські меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

Урсал Вячеслав Валентинович

кандидат сільськогосподарських наук

доцент кафедри ботаніки та захисту рослин

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Профіль Google scholar

У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Агротехнические условия повышения продуктивности ярового рапса на поливных землях юга Украины» за спеціальністю 06.01.02. - сільськогосподарські меліорації. Науковий керівник – д.с-г.н. Ушкаренко В.О.

 

Кандидати наук:

Голович Надія Михайлівна Економічна безпека функціонування сільськогосподарських підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Н.М. Голович. - Київ, 2015
Кальченко Микола Миколайович Економічна ефективність залучення і використання фінансових ресурсів аграрними підприємствами: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / М.М. Кальченко. - Київ, 2015
Супрун Ольга Олександрівна Розвиток фінансування діяльності аграрних підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / О.О. Супрун. - Київ, 2016
Мірошниченко Вікторія Олександрівна Фінансовий потенціал аграрних підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / В.О. Мірошниченко. - Київ, 2017
Копитіна Ірина Володимирівна Розвиток залучення заощаджень домашніх господарств в економіку України: дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / І.В. Копитіна. - Київ, 2017

Докторські дисертації:

Біленко П.Я. Залежність родючості та фізіологічних процесів в рослинах від глибини оранки і системи обробітку каштанових грунтів 1951-1963 рр.: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 1964 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Ушкаренко В.О. Теоретичне обгрунтуваннята агротехнічні умови інтенсивного використання зрошуваних каштанових грунтів півдня УРСР: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 1976 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Сніговий В.С. Еколого-агрономічні принципи формування врожаїв польових культур при використанні поливних земель на півдні України та в Молдавії: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 1979 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Ківер Ф.В. Шляхи покращення умов родючості грунту та інтенсифікації землеробства при вирощуванні овочевих культур на півдні України: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 1980 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Ківер В.Ф. Наукові основи формування врожаю, змін родючості грунту при мінімалізації його обробітку на зрошуваних землях півдня України та Молдавії: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 1980 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Лисенко А.К. Обгрунтування та розробка хімічних заходів боротьби з бур’янами в умовах зрошуваного землеробства на півдні України: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 1982 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Кириченко В.П. Наукові основи підвищення продуктивності цукрових буряків і інших культур зерно-цукрової сівозміни на зрошуваних землях півдня України: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 1982 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Михальчевський В.Д. Наукові основи інтенсифікації вирощування основних польових культур при зрошенні на чорноземних грунтах північної зони Молдавії: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 1989 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Лимарь А.О. Підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, родючості грунтів в інтенсивних зрошуваних сівозмінах півдня України: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 1991 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Тупицын Б.А. Оптимизация водно-солевого режима орошаемых земель юга Украины: дис. док. с-х. наук: 06.01.02. 1992 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Михеев Е.К. Научное обоснование и разработка систем поддержания принятия решений в растениеводстве орошаемого земледелия: дис. док. с-х. наук: 06.01.02. 1995 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Габдеев Х.Н. Агротехнические условия повышения урожайности зерновых и кормовых культур в основных и промежуточных посевах на поливных каштановых почвах северного Прикаспия: дис. док. с-х. наук: 06.01.02. 1995 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Нетис И.Т. Наукове обґрунтування та розробка енергозберігаючих технологій вирощування озимої м'якої і твердої пшениці на зрошуваних землях півдня України: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 1998 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Федорчук М.І. Теоретичне і практичне обґрунтування технології вирощування шавлії лікарської в умовах зрошення на півдні України: дис. док. с-г. наук: 06.01.09. 2008 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Морозов О.В. Теоретико-методологічне обґрунтування еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних земель: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 2012 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Тищенко О.П. Наукові засади управління режимами зрошення с.-г. культур за балансомірним (інструментальним) методом: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 2012 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Вожегов С.Г. Теоретичне та агроекологічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур в рисових сівозмінах: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 2016 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Чабан В.О. Агротехнологічне обгрунтування технології вирощування шавлії мускатної за краплинного зрошення в умовах південного Степу України: дис. док. с-г. наук: 06.01.02. 2021 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

 

Кандидатські дисертації:

Біленко П.Я. Глибина оранки та поглиблення орного шару каштанових грунтів на півдня УРСР в зрошуваних умовах: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1956 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Ківер Ф.В. Ефективність і деякі питання агротехніки вологозарядкових поливів на півдні УРСР: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1957 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Михальчевський В.Д. Агротехнічні та хімічні заходи боротьби з бур’янами при зрошенні на півдні УРСР: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1957 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Катков М.І. Деякі питання агротехніки картоплі та діагностика її поливів в степовій зоні УРСР: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1961 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Горбатенко Е.М. Фізіологічне обгрунтування поливного режиму помідорів в умовах слабосолонцюватих грунтів півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1963 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Ленець Л.К. Глибина та способи оранки під зрошуваний цукровий буряк і кукурудзу на південному черноземі Інгулецької зрошувальної системи: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1963 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Ломоносов П.І. Вплив попередників на врожай озимої пшениці в південному степу України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1964 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Лисенко А.К. Хімічні засоби боротьби з бур’янами на зрошуваних землях півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1965 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Лимарь А.О. Ефективність вологозарядкових поливів під культури овочевої сівозміни: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1965 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Стасюк М.З. Комплексна дія глибини оранки та добрив на врожай поливної кукурудзи в зоні південних чорноземів Інгулецької зрошувальної системи: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1966 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Ушкаренко В.О. Зрошення стічними водами кормових культур на каштанових грунтах УРСР: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1966 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Сніговий В.С.  Ефективність зрошення та діагностика поливів сої: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1967 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Бойко М.С. Літнє садіння картоплі свіжезібраними бульбами в умовах зрошення на півдні України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1968 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Сарнацький П.Л. Біологічні особливості та продуктивність люцерни на зрошуваних землях півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1968 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Кириченко В.П. Комплексна дія зрошення, добрив і глибини оранки в умовах південного чернозему УРСР на врожай сільськогосподарських культур: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1968 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Лавриненко О.М. Ефективність поверхневих способів поливу кукурудзи ВІР 156 в зв’язку з шириною міжрядь: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1969 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Ківер В.Ф. Способи внесення мінеральних добрив і передпосівний обробіток грунту під поливу кукурудзи: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1969 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Куниця В.М. Режим зрошення та діагностика поливів кормового буряка в умовах Інгулецької зрошувальної системи: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1970 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Ліньков В.Ф. Зрошення люцерни та його ефективність в зв’язку з щілюванням на каштанових грунтах півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1970 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Нагорний Г.Л. Основний і передпосівний обробіток грунту під рис в західній частині Краснознам’янської зрошувальної системи: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1970 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Волчо Д.Д. Ефективність глибини та способів обробітку грунту в зв’язку з застосуванням добрив під озиму пшеницю в умовах зрошуваної сівозміни на півдні України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1971 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Мацюта Л.О. Вплив способів поливу та поливних норм при дощуванні на продуктивність озимої пшениці: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1971 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Хандусенко П.К. Розробка комплексу агротехнічних і хімічних заходів по боротьбі з гірчаком повзучим в богарних умовах півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1972 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Євтушенко В.П. ефективність вирощування моркви та пізньої капусти в зв’язку з обробітком міжрядь і глибиною зяблевої оранки на поливних землях півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1973 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Мелуа Р.О. Вплив зелених добрив на родючість каштанового грунту та врожайність сільськогосподарських культур в умовах зрошення півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1973 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Фесенко Г.П. Глибина і способи обробітку грунту під озиму пшеницею в зрошуваній сівозміни на півдні УРСР: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1973 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Шульга В.П. Вирощування риса при одержанні його сходів за рахунок природних запасів грунтової вологи: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1975 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Моторний В.К. Вплив обробітку грунту, добрив, густоти стояння та режиму зрошення на продуктивність поживних культур в зоні Інгулецької зрошувальної системи: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1975 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д., консультант - к.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Бабич Л.О. Ефективність використання зрошуваної землі в залежності від прийомів обробітку грунту і добрив під провідні культури зрошуваної сівозміни: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1977 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д., консультант - к.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Ушкаренко Т.П. Технологія вирощування кукурудзи в післяукісних та поживних посівах при зрошенні з застосуванням протиерозійної техніки: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1977 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Габдеєв Х.А. Вибір сорту, строків та норм висіву озимої пшениці на поливних землях західного Казахстану: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1977 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О., консультант – д.с-г.н. Лисогоров С.Д.

Важов В.М. Вплив зрошенн і добрив на насіннєву продуктивність люцерни в умовах Алейського степу Алтайського краю: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1982 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Мустафаев А.О. Режим орошения и способы полива сои в условиях Карабахской низменности Азербайджанской ССР: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1982 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А., консультант - д.с.-х.н. Лысогоров С.Д.

Кравець М.С. Продуктивність озимої пшениці при різних рівнях грунтових вод і нормах вологозарядкових поливів в умовах Краснознам’янської зрошувальної системи: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1983 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Мухамбеткалієв І.М. Продуктивність і водоспоживання кукурудзи на силос в зв’язку з прийомами агротехніки на поливних землях Уральської області: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1985 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Мусаєв М.І. Водрспоживання та продуктивність кукурудзи в залежності від способу полива, рівня передполивної вологості грунту та норми добрив в умовах Карабахського степу Азербайджанської РСР: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1985 р. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А., консультант - д.с.-х.н. Лысогоров С.Д.

Артюшенко В.В. Эффективность различных приемов использования пласта люцерны в год его распашки: дис. канд. с-х. наук: 06.01.09. 1986 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Тхамоков З.Д. Действие обработки почвы, удобрений и загущения посева на урожай и качество зерна поукосной кукурузы: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1987 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Петрова К.В. Влияние приемов обработки, удобрений на плодородие почвы и продуктивность орошаемой пашни при многолетнем выращивании 3-х урожаев кормовых культур в год на одной площади: дис. канд. с-х. наук: 06.01.09. 1987 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Рабаев М.П. Агротехнические условия повышения урожайности картофеля летней посадки: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1988 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Логвиновський А.Я. Агротехнические условия эффективного применения удобрений под кукурузу при поукосных посевах: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1988 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Коняшин В.Н. Влияние минеральных удобрений на урожай и качество корнеплодов кормовой свеклы в условиях орошения юга УССР: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1989 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Эминов И.Ш. Комплексное действие обработки почвы, удобрений, орошения и загущения на урожай и качество проса в промежуточных посевах: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1990 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Липинец И.П. Условия формирования и приемы рационального использования сбросных вод на рисовых оросительных системах юга Украины: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1990 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А., консультант - к.с.-х.н. Савчук В.П.

Шевель І.В. Комплексна дія режимів зрошення та добрив на продуктивність люцерни на корм в зоні Інгулецької зрошувальної системи: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1992 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д.

Болабеков З.А. Реакция сортов озимой пшеницы на нормы высева и предшественники при выращивании в разные сроки на светло-каштановых староорошаемых почвах Гонджа-Казахской зоны Азербайджана: дис. канд. с-х. наук: 06.01.09. 1992 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Пузанов А.Н. Комплексные действия обработки почвы, удобрений и загущения на продуктивность кормовой тыквы в основных и поукосных посевах: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1992 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А.

Мирошниченко А.И. Разработка ресурсосберегающих технологических процессов при дождевании на основе регулирования водоаккумулирующей поверхности почвы: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1992 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А., консультант - к.геол.-минер.н. Попов Е.А.

Балахонкина Н.Д. Агротехнические условия выращивания подсолнечника в пожнивных посевах: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1994 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А., консультант - к.с.-х.н. Лазер П.Н.

Бойко И.А. Агротехнические условия выращивания озимого рапса при орошении на юге Украины: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1994 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А., консультант - к.с.-х.н. Лазер П.Н.

Мынкина А.А. Агротехнические приемы выращивания льна масличного при орошении в условиях юга Украины: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1996 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А., консультант - к.с.-х.н. Лазер П.Н.

Косачов С.П. Вплив зрошення та добрив на продуктивність столового кавуна сорту Таврійський в умовах півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1997 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Лисогоров С.Д

Грановская Л.Н. Эколого-мелиоративная эффективность закрытых чековых оросительных систем на Краснознаменском оросительном массиве: дис. канд. с-х. наук: 06.01.02. 1997 г. Научный руководитель - д.с.-х.н. Ушкаренко В.А., консультант - к.с.-х.н. Морозов В.В.

Федорчук В.Г. Агротехнічні прийоми вирощування коренеплідних культур на насіння безвисадковим способом в зрошуваних умовах півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 1998 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Черниш М.О. Порівняльна ефективність вирощування гречки та проса в післяжнивних посівах на поливних землях Херсонщини: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2002 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О., консультант - к.с.-г.н. Аверчев О.В.

Морозов О.В. Агроекологічний потенціал рису і підвищення ступеня його реалізації в Краснознам'янської зрошувальної системи: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2000 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Чабан В.О. Агротехнічні прийоми вирощування тим'яна звичайного в умовах зрошення півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2002 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Аверчев Ю.В. Агротехнічні умови підвищення врожайності гречки в проміжних посівах на зрошуваних землях півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2002 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Жаров М.О. Агротехнічні умови вирощування ехінацеї пурпурової в умовах зрошення півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2001 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Сілецький В.П. Ефективність вирощування озимої пшениці після капустяних культур в умовах зрошення півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2002 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Каплін О.О. Вплиі попередників, способів обробітку ґрунту та мінеральних добрив на продуктивність скоростиглих гібридів соняшнику при зрошенні: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02., 2005 р. Науковий керівник - к.с.-г.н. Лазер П.Н.

Кошовий В.О. Удосконалення елементів технології вирощування соняшнику кондитерського напрямку при зрошенні в умовах півдня України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2006 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Каплін С.О. Вплив рівнів забезпечення добрив, густоти стояння рослин на врожай та якість соняшнику олеїнового типу: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2007 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Костік С.О. Вплив агротехнічних факторів на врожай та якість коренеплодів цукрових буряків: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2007 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Пуценко Д.В. Вплив способів поливу, добрив та загущення рослин на врожай і якість плодів посівних томатів: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2008 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Сухотін А.С. Технологія вирощування післяжнивної сої після льону олійного в умовах зрошення на півдні України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2012 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Чернишова Є.О. Технологія вирощування круп’яних культур в проміжних посівах після льону олійного на півдні України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2012 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Новак О.Л. Удосконалення елементів технології вирощування буряку столового в проміжних посівах: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2012 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Філіпова І.М. Агротехнічні заходи вирощування розторопші плямистої в умовах зрошення на півдні України: дис. канд. с-г. наук: 06.01.09. 2013 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Максимов М.В. Удосконалення технології вирощування сочевиці за різних умов зволоження: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2016 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Лиховид П.В. Продуктивність кукурудзи цукрової залежно від обробітку ґрунту, удобрення, загущення рослин при краплинному зрошенні: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2017 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Максимов Д.О. Урожайність та якість зерна квасолі залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив і ширини міжряддя при зрошенні: дис. канд. с-г. наук: 06.01.02. 2018 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Ушкаренко В.О.

Сучасний стан школи

Наукова школа «Зрошуваного землеробства» не зупиняється на досягнутому, а продовжує роботу над удосконаленням технології вирощування 2-3 врожаїв в рік з однієї площі, технології вирощування лікарських культур на поливних землях та програмуванням врожаїв сільськогосподарських культур в умовах півдня України.

Публікації наукової школи
 • Ушкаренко В. О. Інформаційне забезпечення використання земельних ресурсів Херсонської області в умовах земельної реформи / В. О. Ушкаренко, В. В. Морозов, О. В. Морозов // Підвищення ефективності використання зрошуваних степових ландшафтів: монографія / за ред.: В. О. Ушкаренка, В. С. Снігового.- Херсон: РВЦ Колос, 2003.- С. 58-65
 • Ушкаренко В. О. Наукове забезпечення стратегії розвитку меліорації і зрошуваного землеробства в Південному регіоні України / В. О. Ушкаренко, В. С. Сніговий.- Херсон, 2004
 • Відновлення родючості ґрунтів в зоні рисосіяння, шляхові впровадження екологічно надійної ресурсозберігаючої закритої чекової системи Маковського В. Й. / В. О. Ушкаренко, В. В. Морозов, В. Й. Маковський [та ін.] // Наукове забезпечення стратегії розвитку меліорації і зрошуваного землеробства в Південному регіоні України: монографія / за ред.: В. О. Ушкаренка, В. С. Снігового.- Херсон: РВЦ Колос, 2004.- С. 46-51.
 • Інформаційне забезпечення використання земельних ресурсів Херсонської області в умовах земельної реформи / В. О. Ушкаренко, В. В. Морозов, О. В. Морозов [та ін.] // Наукове забезпечення стратегії розвитку меліорації і зрошуваного землеробства в Південному регіоні України: монографія / за ред.: В. О. Ушкаренка, В. С. Снігового.- Херсон: РВЦ Колос, 2004.- С. 58-66
 • Стратегія розвитку сільського господарства Херсонської області на 2004 рік та до 2011 року / В. О. Ушкаренко, В. П. Коваленко, В.С. Сніговий [та ін.].- Херсон, 2004.- С. 11-15
 • Управление водными и земельными ресурсами орошаемых систем на юге Украины (на английском языке) / В. А. Ушкаренко, В. В. Морозов, Д. А. Ладычук [и др.] // Комплексное управление земельными и водными ресурсами с целью поддержания сельского хозяйства: сборник.- Германия, Франкфурт-на-Одере, 2005.- С. 89-92
 • Меліорація і водне господарство Херсонщини: монографія / В. О. Ушкаренко, В. В. Морозов, О. І. Андрієнко [та ін.].- вид. третє, перероб. і доп.- Херсон: Вид-во ХДУ, 2006.- 204 с.
 • Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів: [навч. посіб.] / В. О. Ушкаренко [та ін.].- Херсон: Айлант, 2009.- 372 с.
 • Эффективное использование засоленных земель Степного Крыма: монография / В. А. Ушкаренко [и др.]; Национальная академия аграрных наук Украины, Крымский научно-исследовательский центр Ин-та гидротехники и мелиорации НААНУ, Херсонский государственный аграрный ун-т.- Херсон: [Айлант], 2010.- 188 с.
 • Ушкаренко В.О., Свиридов О.В., Лавренко С.О., Пічура В.І., Лавренко Н.М. Статистичні методи аналізу даних в агрономії: методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень у галузі» для студентів агрономічного факультету з освітньо-кваліфікаційного рівня 6.09010101 «Бакалавр», кваліфікації - 3212 «Технолог з агрономії», спеціальності 1301 «Агрономія». – Херсон: РВЦ «Колос» ХДАУ, 2013. – 76 с.
 • Ушкаренко В. О. Планування наукових досліджень: методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень у галузі» для студентів агрономічного факультету з освітньо-кваліфікаційного рівня 6.09010101 «Бакалавр», кваліфікації - 3212 «Технолог з агрономії», спеціальності 1301 «Агрономія» / Ушкаренко В.О., Свиридов О.В., Лавренко С.О., Шепель А.В., Лавренко Н.М. – Херсон: РВЦ «Колос» ХДАУ, 2013. – 60 с.