Sep 14, 2021
д.е.н., доцент Скрипник С.В.

Робоча зустріч зі стейкхолдерами

article-image

Важливе значення для формування прикладних фахових компетентностей має співпраця із роботодавцями.

14 вересня 2021 року відбулася зустріч завідувача кафедри обліку і оподаткування Світлани Скрипник, гарантів освітніх  програм "Облік і оподаткування" та здобувачів ОС "Молодший бакалавр", "Бакалавр" і "Магістр" зі стейкхолдерами: Наталією Тарасовою - керуючою головним відділенням ПУМБ, та Людмилою Левченко – керуючою відділенням ПУМБ м. Херсона.

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів щодо перегляду й оновлення освітніх програм, змісту освітніх компонентів: "Облік в банках", "Міжнародне оподаткування", "Організація бухгалтерського обліку" та " Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами".

Учасники активно та плідно попрацювали над їх удосконаленням, обговорили зміни до змістового  наповнення згідно з новими освітніми реаліями та регіональними потребами.

Зібрана інформація під час обговорення (відгуки, пропозиції від учасників) слугуватимуть основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і оподаткування".