News KSAEU

27 липня 2021 року відбувся прийом польових дослідів здобувачки вищої освіти ступеня доктора філософії першого року навчання спеціальності 201 «Агрономія» Нікітенко М.П., науковий керівник – професор кафедри землеробства доктор с.-г. наук Аверчев О.В. Була проведена науково-дослідна робота відповідно до тематики дисертаційного дослідження «Розробка адаптивної технології вирощування проса на півдні України».

Комісія, на чолі з проректором з наукової роботи та міжнародної діяльності, професором Аверчев О.В., провела огляд дослідної ділянки. Комісію було ознайомлено з цілями, завданнями польового дослідження та схемою досліду. Закладка і виконання досліді у в тому числі виконання повторнностей, послідовностей та терміни здійснення основних агротехнічних і облікових операцій відповідає сучасним методикам і сприяють отриманню достовірних результатів. В цілому комісія залишилась задоволена результатом досліду.

Прийом польових дослідів аспіранта

22 липня 2021 року представники Херсонського державного аграрно-економічного університету Юрій Яремко та Наталія Дудяк прийняли участь у практикумі для органів місцевого самоврядування Херсонської області на тему: «Запуск ринку землі: правові та технологічні рішення». Був запрошенийдо виступу в якості експерта Юрій Яремко - директор ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва», д.е.н., професор кафедри землеустрою, геодезії та кадастру, факультету архітектури та будівництва ХДАЕУ.

Практикум був організований за ініціативою ТОВ «Електронні торги України» та за участі представників Херсонського державного аграрно-економічного університету Херсонське регіональне відділення Асоціації міст України. 

 Експертами представлені були та обґрунтовані питання щодо:

  •  продажу/оренди землі за новими правилами через систему електронних торгів Prozorro.Sale: новели законодавства.
  •  роль та місце органів місцевого самоврядування, рішення про продаж чи оренду земельних ділянок.
  •  процедура електронного аукціону.

В практикумі взяли участь представники міських, сільських, селищних голів, керівники відділів землекористування, землевпорядники, науковці та представники бізнесу.

Участь представників ХДАЕУ у практикумі «Запуск ринку землі: правові та технологічні рішення»

Під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Марковської О.Є. продовжується цикл весняно-літніх польових робіт та наукових спостережень дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії другого року навчання ОНП «Агрономія» Стеценко І.І. на тему: «Продуктивність Lavandula hybrida Rev. за різних систем удобрення та умов зволоження темно-каштанового ґрунту півдня України».

Лавандин є джерелом ефірної олії, яка накопичується в надземних частинах рослин із найбільшим її умістом у суцвіттях і має широке застосування у фармацевтиці, косметології, аромотерапії тощо. Досліджуваний сорт Іній, створений кандидатом біологічних наук, старшим науковим співробітником сектору мобілізації та збереження рослинних ресурсів Інституту рису НААН Свидено Л.В., характеризується високою продуктивністю і більшим (у 4-5 разів) виходом ефірної олії, порівняно з лавандою. З метою визначення масової частки ефірної олії у суцвіттях Lavandula hybrida Rev. 22.07.21 р. на дослідних ділянках ПП «Криниця» с. Інгулець Херсонської області було проведено відбір рослин та методом гідростиляції здійснено відгонку ефірної олії із свіжозібраної рослинної сировини першого року використання. У подальшому буде визначено біохімічний склад отриманих зразків залежно від досліджуваних факторів.

Науково-дослідна робота на кафедрі ботаніки та захисту рослин