Економічний

Економічний-KSAU-faculty-logo

Deanery

Алєщенко Людмила Олександрівна

Голова Ради молодих вчених економічного факультету, асистент

Крикунова Вікторія Миколаївна

декан, кандидат економічних наук, доцент

Варнавська Інна В’ячеславівна

помічник декана з виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Соколенко Світлана Вікторівна

методист економічного факультету

Капліна Анастасія Іванівна

заступник декана з навчальної роботи, кандидат економічних наук, доцент

Ковальов Дмитро Вікторович

помічник декана з виховної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Повод Тетяна Миколаївна

помічник декана з навчальної роботи, кандидат економічних наук, доцент

Жосан Ганна Володимирівна

помічник декана з наукової та міжнародної діяльності, кандидат економічних наук, доцент

Units

Educational programs

Junior bachelor

 • 071. Облік і оподаткування
 • 081. Право

Bachelor

 • 015. Професійна освіта (Економіка)
 • 051. Економіка
 • 071. Облік і оподаткування
 • 072. Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073. Менеджмент ІТ
 • 073. Менеджмент
 • 075. Маркетинг
 • 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 241. Готельно-ресторанна справа
 • 242. Туризм
 • 281. Публічне управління та адміністрування

Master

 • 015. Професійна освіта (Економіка)
 • 051. Економіка
 • 071. Облік і оподаткування
 • 073. Менеджмент
 • 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 281. Публічне управління та адміністрування

Doctor of Philosophy

 • 051. Економіка
Faculty life
Faculty Employers' Council

Рада роботодавців економічного факультету є дорадчим органом і свою діяльність розпочала у 2017 році. Двічі на рік Рада роботодавців засідає у повному складі для затвердження плану своєї співпраці зі здобувачами вищої освіти, крім того члени Ради приймають активну участь у всіх заходах які проводяться в університеті протягом року. Завдання Ради - допомогти молоді знайти себе на ринку праці, сформувати нову систему цінностей. Також Рада роботодавців бере участь у обговоренні та удосконаленні навчальних планів і робочих програм, проведення лабораторних і практичних виїзних занять на передові підприємства, уточнення тематик бакалаврських та магістерських робіт, організації навчальних і виробничих практик. Приймають активну участь у роботі Школи аграрного лідера. Працедавці проводять конкурсні відбори здобувачів із можливістю подальшого працевлаштування.

Scientific society of students, graduate students, doctoral students and young scientists
СКЛАД РАДИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Новак Владислав Сергійович

секретар наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ, секретар наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених економічного факультету

Алєщенко Людмила Олександрівна

голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених економічного факультету, асистент

Ненько Олександра Ігорівна

заступник голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених економічного факультету

Метою діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки. 

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ
План роботи Наукового товариства ЕФ на 2020 рік
Протоколи засідань Ради Наукового товариства ЕФ