Архiтектури та будiвництва

Архiтектури та будiвництва-KSAU-faculty-logo

 • Гідромеліоративний факультет було відкрито в 1964 році. Організатором і засновником факультету був відомий вітчизняний вчений-гідротехнік, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України Донат Григорович Шапошников.

  За час існування факультет підготував понад 8 тисяч висококваліфікованих фахівців- інженерів для водного господарства, будівництва та землеустрою.

  У звязку із розширенням кола спеціальностей факультет отримав назву «Факультет архітектури та будівництва»

Deanery

Лавренко Наталія Миколаївна

голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Бабушкіна Руслана Олександрівна

Декан факультету, доктор філософії, доцент

Волошин Микола Миколайович

Помічник декана з навчальної роботи факультету архітектури та будівництва, кандидат технічних наук, доцент

Мацієвич Тетяна Олександрівна

помічник декана з виховної роботи факультету архітектури та будівництва, кандидат економічних наук; доцент

Морозов Олексій Володимирович

відповідальний за профорієнтаційну роботу на факультеті, доктор сільськогосподарських наук, професор, член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій

Ладичук Дмитро Олександрович

помічник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету архітектури та будівництва, кандидат сільськогосподарських наук; доцент

Морозов Володимир Васильович

голова науково-методичної ради, кандидат сільськогосподарських наук, професор

Units

Educational programs

Junior bachelor

 • 193. Геодезія та землеустрій

Bachelor

 • 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 191. Архітектура та містобудування
 • 192. Будівництво та цивільна інженерія
 • 193. Геодезія та землеустрій
 • 194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Master

 • 192. Будівництво та цивільна інженерія
 • 193. Геодезія та землеустрій
 • 194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Faculty Employers' Council
Scientific society of students, graduate students, doctoral students and young scientists
СКЛАД РАДИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ФАКУЛЬТЕТУ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА

Лавренко Наталія Миколаївна

голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету водного господарства, будівництва та землеустрою, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Андрієвська Яніна Павлівна

заступник голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету архітектури та будівництва, ассистент

Баранова Олена Юріївна

секретар наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету архітектури та будівництва

Метою діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ
План роботи Наукового товариства факультету архітектури та будівництва на 2021 рік
Протоколи засідань Ради Наукового товариства ФАБ