ПУБЛІЧНА І ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Статутні та дозвільні документи
Ліцензії та сертифікати
Довідки
Звіти
Фінансування
Публічні закупівлі
Факультети
Структурні підрозділи

Відокремлені структурні підрозділи

 • Технікуми
 • База відпочинку

 

 Підрозділи

 • Навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»

 • Адміністративно-господарська частина

 • Фізкультура і спорт

 • Структурний підрозділ з організації виховної роботи зі студентами (ЦКМ)

 • Відділ кадрів

 • Фінансово-бухгалтерська служба

 • Гуртожитки

Ради університету
 •  Спеціалізована вчена рада
Органи студентського самоврядування
 • Студентський парламент 
 • Профком університету
Для обговорення

 Херсонський державний аграрно-економічний університет надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

 

Надання публічної інформації Херсонський державний аграрно-економічний університет здійснює у відповідь на інформаційний запит.

 

Зразок форм для письмового подання запиту на отримання публічної інформації:

- Від фізичної особи (завантажити);

- Від юридичної особи (завантажити);

- Від об’єднань громадян (завантажити);

- Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (завантажити).

 

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

"Інформація на запит надається безкошто­вно. У разі якщо задоволення запиту на і­нформацію передбачає виготовлення копій ­та друку документів обсягом більш як 10 ­сторінок, запитувач зобов'язаний відшкод­увати фактичні витрати на копіювання та ­друк згідно п.2 ст. 21 Закону України «П­ро доступ до публічної інформації» відпо­відно норм, встановлених постановою Кабі­нетом Міністрів України від 13 липня 201­1р. № 740 «Про затвердження граничних но­рм витрат на копіювання або друк докумен­тів, що надаються за запитом на інформацію»."

Поштова адреса Херсонський державний аграрно-економічний університет для подання інформаційного запиту:

73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, ХДАЕУ, відповідальній особі з питань запитів на публічну інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (0552) 41-62-16

факс: (0552) 41-44-24

e-mail: office@ksau.kherson.ua

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 

Згідно з Законом Про доступ до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п′яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону Про доступ до публічної інформації, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Штатний розпис