Структура ХДАЕУ

Ректорат університету

Бойко Павло Михайлович

декан факультету рибного господарства та природокористування, кандидат біологічних наук, доцент

Яворська Юлія Яворська

Начальник відділу кадрів

Кирилов Юрій Євгенович

Ректор, доктор економічних наук, професор

Аверчев Олександр Володимирович

Проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор сільськогосподарських наук, професор

Незнамов Сергій Олександрович

Проректор з адміністративно-господарської роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Урсал Вячеслав Валентинович

Голова профкому ППО викладачів, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Мринський Іван Миколайович

Декан агрономічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Крикунова Вікторія Миколаївна

Декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент

Балабанова Ірина Олександрівна

Декан біолого-технологічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Любенко Оксана Іванівна

Помічник ректора з виховної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Яремко Юрій Іванович

директор Навчально-наукового центру «Інститут післядипломної освіти та дорадництва», доктор економічних наук, професор кафедри

Андрєєва Реґіна Ігорівна

Начальник навчально–методичного відділу, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Бабушкіна Руслана Олександрівна

декан факультету архітектури та будівництва, доктор філософії, доцент

Грановська Вікторія Григорівна

Перший проректор, проректор з науково–педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор
Ректорат університету

КИРИЛОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Ректор, доктор економічних наук, професор

Тел.: (0552) 41-44-21 

 

ГРАНОВСЬКА ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА

Перший проректор, проректор з науково–педагогічної роботи, доктор економічних наук, доцент

Тел.: (0552) 41-44-18

ДВНЗ

АВЕРЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор с.-г. наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

Тел.: (0552) 41-44-94 

ДВНЗ

НЕЗНАМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Проректор з адміністративно-господарської роботи, кандидат с.-г. наук

Тел.: (0552) 41-44-27

БАБУШКІНА РУСЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Декан факультету архітектури та будівництва, кандидат с.-г. наук, доцент

Тел.: (0552) 41-70-54

БОЙКО ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ

Декан факультету рибного господарства та природокористування, кандидат біологічних наук, доцент

Тел.: (0552) 41-94-51

БАЛАБАНОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Декан біолого-технологічного факультету, кандидат с.-г.наук, доцент

Тел.: (0552)  41-44-34

 ДВНЗ

 

КРИКУНОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

Декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент

Тел.: (0552) 41-44-35

МРИНСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

Декан агрономічного факультету, кандидат с.-г. наук, доцент

Тел.: (0552) 41-78-65

   

КАЛЬСІНА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

Головний бухгалтер

Тел.: (0552) 41-44-33

 

 

АНДРЄЄВА РЕГІНА ІГОРІВНА

Начальник навчально–методичного відділу, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Тел.: (0552) 41-44-20

ЯРЕМКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

директор Навчально-наукового центру «Інститут післядипломної освіти та дорадництва», доктор економічних наук, доцент

 

 

УРСАЛ В’ЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Голова профкому ППО викладачів, кандидат с.-г. наук, доцент

Внутрішній телефон: 5-46

 

 

ЛЮБЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА

Помічник ректора з виховної роботи, кандидат с.-г. наук, доцент

 

 

КУЗОВОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Провідний юрисконсульт

Тел.: (0552) 41-44-51

 

 

ЯВОРСЬКА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Начальник відділу кадрів

Тел.: (0552) 41-37-27

Інститут післядипломної освіти та дорадництва

Адреса: 73027, м. Херсон, вул. Мала Садова, 17
                           4-й корпус ХДАУ, кабінет 11-А
Телефон/факс: (0552)  31-92-96
E-mail: nncipod@ksau.kherson.ua

Рік заснування Інституту

15 березня 2006 рік

Місія Інституту

На ННЦ «ІПОД» покладено завдання здійснювати всі види післядипломної освіти за напрямками та спеціальностями акредитованими в ХДАЕУ. Крім того ІПОД сприяє розвитку сільських територій Херсонщини, здійснює навчання дорадників та організаційно-методичний супровід їх сертифікації, організовує групи експертів-дорадників для надання консультаційної допомоги як діючим дорадникам, так і фахівцям аграрних формувань різноманітних форм власності, бере безпосередню участь у пропаганді наукових розробок вчених ХДАЕУ, допомагаючи їх впровадженню в практику сільськогосподарського виробництва.

Історична довідка Інституту

За ініціативою доцента Аверчева О.В. у 2006 році та на виконання наказу Міністерства аграрної політики    № 622 від 11.11.2005 р. і наказу ректора ХДАУ № 24 від 15.03.2006 р. був створений Інститут післядипломної освіти (ІПО) як структурний підрозділ у складі державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет». Створенню ІПО передували ліквідація Херсонського обласного учбового центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК, а також факультету підвищення кваліфікації Херсонського державного аграрного університету. В 2008 році за сприянням директора Інституту Аверчева О.В. і підтримки Міністерства аграрної політики України Інститут післядипломної освіти перейменований в Інститут післядипломної освіти та дорадництва (ІПОД), в 2018 році – перейменований в Навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти та дорадництва».

З 2009 року на ІПОД покладена місія підготовки дорадників і експертів - дорадників Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. За період існування ІПОД другу освіту отримали біля 400 осіб, підвищили кваліфікацію більше 8000 головних спеціалістів сільського господарства, голів сільських та селищних рад та підготовили біля 300 дорадників і експертів-дорадників.

Склад Інституту

Директор

ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»

Яремко Юрій Іванович

тел. 31-92-96

e-mail: nncipod@ksau.kherson.ua

Провідний фахівець з перепідготовки  ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»

Барсук Юлія Володимирівна

тел. 31-92-96

e-mail: Uliana32017@gmail.com

Фахівець з перепідготовки ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» 

Власенко Вікторія Ігорівна

тел. 31-92-96

e-mail: nncipod@ksau.kherson.ua

vlasenkofl@gmail.com

Структура Інституту

- Центр підготовки та підвищення кваліфікації
- Міжрегіональний навчально-практичний центр розвитку сільських територій

Напрямки діяльності

 • Перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно із пріоритетними видами економічної діяльності на підставі ваучера для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці.
 • Підвищення кваліфікації спеціалістів згідно їх фаху та посади за акредитованим спеціальностями.
 • Цільові семінари для спеціалістів, об’єднаних вирішенням актуальних проблем сільськогосподарського виробництва в регіоні.
 • Експертно-дорадча діяльність, у тому числі:
 • Науково-інформаційний супровід державних  і регіональних програм розвитку аграрної економіки;
 • Ситуаційне консультування суб’єктів агробізнесу в Херсонській області;
 • Розробка проектів удосконалення інформаційних зв’язків в регіональній  соціально-економічній системі агробізнесу, їх пропаганда та допомога у впроваджені;
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до Ліцензії серії АД № 041484. 

Перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації на підставі ваучера для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» від 20 березня 2013 р. № 207

 • 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
 • 181 «Харчові технології»
 • 192 «Будівництво та цивільні інженерія»
 • 193 «Геодезія та землеустрій»
 • 201 «Агрономія»
 • 204 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва»

 

Інформація про підвищення кваліфікації

 

Документи

 

Навчальні плани з підвищення кваліфікації

 

В Інституті ПКП організовано роботу агроінтернатури за підримки Українсько – канадського бізнес-проекту розвитку плодоовочівництва (UHBDP), з метою проходження стажування студентів на провідних підприємствах Херсонської області, з отриманням іменної стипендії на період проходження стажування.

Склад Інституту

Яремко Юрій Іванович

Директор ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва», доктор економічних наук, професор кафедри

Барсук Юлія Володимирівна

Провідний фахівець з перепідготовки ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»

Власенко Вікторія Ігорівна

Фахівець з перепідготовки ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»
Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ

Положення техникума

Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету був створений у 1964 році згідно Постанови Ради Міністрів СРСР від 23 червня 1964 р. та наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 13 серпня 1964 р.,  як Скадовський радгосп-технікум. У 1993 році радгосп-технікум був підпорядкований Міністерству сільського господарства і продовольства України і був реорганізований у Скадовський сільськогосподарський технікум. У 1997 році на підставі наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України №120 від 17 червня 1997 р. "Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів" був ліквідований як юридична особа і увійшов на правах структурного підрозділу до складу Херсонського державного аграрно-економічного університету. 

Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ

Місцезнаходження коледжу: 75705, с. Антонівка, Скадовського району, Херсонської області.

Основними напрямами діяльності коледжу є: підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов‘язаннями висококваліфікованих фахівців для підприємств агропромислового комплексу; курсова підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка робітничих  кадрів; фінансово-господарська діяльність.

Відповідно до рішення МАК від 16 вересня 1993р., протокол N6, колегії Міносвіти України від 29 вересня 1993р., протокол N16/5, ДАК від 6 липня 1999 р.  протокол № 22 та рішенням ДАК від 22.06.2004  Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету віднесений до вищих навчальних закладів освіти першого рівня акредитації і має право готувати фахових молодших бакалаврів за такими напрямами і спеціальностями:

освітня програма – "Виробництво і переробка продукції рослинництва";

освітня програма – "Організація і технологія ведення фермерського господарства".

Навчання на очній формі в коледжі ведеться за навчальними планами.

За час існування навчального закладу було підготовлено близько 6,5 тисяч фахівців сільського господарства.

Директор коледжу з квітня 2008 року Гончарський Іван Львович.

Протягом останніх років керівництво коледжу надає значну увагу розвитку навчально-матеріальної бази, створенню належних побутових умов для студентів і персоналу, що сприяє виконанню державного замовлення на підготовку фахівців та плану їх випуску.

У 2021 р. зроблено капітальний ремонт гуртожитків, модернізовано студенську їдальню, оновлено бібліотечний фонд, оновлено навчальні аудиторії, кабінет військової підготовки та кабінет ПК коледжу.

Інтеграційні зв‘язки з  Херсонським державним аграрно-економічним університетом

забезпечують ступеневу підготовку випускників коледжу у відповідності з чинним законодавством.

 

Свято осені в Скадовському коледжі

Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету

Факультети
 • Агрономічний
 • Біолого-технологічний
 • Рибного господарства та природокористування
 • Архітектури та будівництва
 • Економічний
Кафедри
 • Кафедра землеробства
 • Кафедра рослинництва та агроінженерії
 • Кафедра ботаніки та захисту рослин
 • Кафедра ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П.Коваленка
 • Кафедра технології виробництва продукції тваринництва
 • Кафедра технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції
 • Кафедра інженерії харчового виробництва
 • Кафедра екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка
 • Кафедра лісового та садово-паркового господарства
 • Кафедра водних біоресурсів та аквакультури
 • Кафедра науки про Землю та хімію
 • Кафедра будівництва
 • Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру
 • Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
 • Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов
 • Кафедра економіки та фінансів
 • Кафедра загальноекономічної підготовки
 • Кафедра менеджменту та інформаційних технологій
 • Кафедра обліку і оподаткування
 • Кафедра професійної освіти
 • Кафедра публічного управління та адміністрування
Підрозділи