ЯКІСТЬ ОСВІТИ

 

Сектор забезпечення якості освіти є структурним підрозділом навчально-методичного відділу Херсонського державного аграрно-економічного університету, що здійснює моніторинг та аналіз якості освіти, освітньої та академічної діяльності університетської спільноти, дотримання засад академічної доброчесності, готує рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління щодо підвищення якості надання освітніх послуг та є складовим елементом системи внутрішнього забезпечення якості.

Мета діяльності сектору – побудова відкритого гармонізованого та структурованого комунікативного освітнього простору для отримання здобувачами вищої освіти високоякісних програмних результатів навчання, формування загальних та фахових компетенцій, набуття Soft skills європейського рівня.

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

  • сприяння реалізації місії політики та цілей ХДАЕУ у сфері підготовки конкурентоспроможних фахівців, отримання програмних результатів навчання;
  • забезпечення кореляції завдань системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті з процедурами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні;
  • здійснення моніторингу освітньої діяльності та забезпечення внутрішнього контролю якості освіти в університеті;
  • координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу;
  • проведення опитувань здобувачів вищої освіти, випускників, викладачів, працедавців та інших груп стейкхолдерів;
  • залучення здобувачів вищої освіти до формування академічної культури;
  • формування рейтингу науково-педагогічних працівників за відповідними індикаторами якості;
  • забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в наукових дослідженнях науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти;
  • здійснення функцій інформаційного менеджменту для консолідації зусиль кафедр і структурних підрозділів в політиці забезпечення якості освіти в Університеті.

 

Корисні посилання

 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Матеріально-технічне забезпечення згідно ліцензійних умов
Ліцензія надання освітніх послуг
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Акредитація освітніх програм

Професійна освіта

015 ОП

015 Навчальний план

015 Робочі програми навчальних дисциплін

015 Анотації

015 Рецензії на ОП

015 Відомості про самооцінювання ОП

 

Облік і оподаткування

071 ОП

071 Навчальний план

071 Робочі програми навчальних дисциплін

071 Силабус

071 Рецензії на ОП

071 Відомості про самооцінювання ОП

 

Екологія 

101 Iнформацiйне забезпечення

101 Декларування виконання вимог Ліцензійних умов

101 Інформація про навчальні і робочі програми дисциплін

101 Методичне забезпечення

101 Навчальний план

101 ОПП

101 Експертні висновки

 

Науки про Землю

103 Декларування виконання вимог Ліцензійних умов

103 Навчально-методичне забезпечення

103 ОПП

103 Інформаційне забезпечення

103 Експертні висновки

 

Геодезія та землеустрій

193 Відомості про декларування виконання вимог Ліцензійних умов

193 Відомості про інформаційне забезпечення

193 Концепція освітньої діяльності

193 Текстовий опис використання інформаційних ресурсів

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бакалавр)

194 Навчальний план

194 ОПП

194 Робочі програми навчальних дисциплін

194 Рецензіі на ОПП

194 Відомості про самооцінювання

194 Програма проведення акредитаційної експертизи

194 Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми ОП «Гідротехнічне будівництво, ВІ та ВТ»

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (магістр)

194 Декларування виконання вимог Ліцензійних умов

194 Навчально-методичне забезпечення

194 ОПП

194 Інформаційне забезпечення

194 Експертні висновки

 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (магістр)

181 Освітня програма (2019)

181 Освітня програма (2020)

181 Навчальний план

181 Рецензії ОП

181 Відомості про самооцінювання ОПП

181 Програма виїзду

181 Експертні висновки

 

 

Економіка (доктор філософії)

051 Відомості про самооцінювання ОНП «Економіка»

051 Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи ОНП «Економіка»

051 Звіт про результати акредитаційної експертизи ОНП «Економіка»

 

Агрономія (доктор філософії)

201 Відомості про самооцінювання ОНП «Агрономія»

201 Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи ОНП «Агрономія»

201 Звіт про результати акредитаційної експертизи  ОНП «Агрономія»

 
 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (доктор філософії)
 
204 Відомості про самооцінювання ОНП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
 
204 Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи ОНП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
 
 

Водні біоресурси та аквакультура (доктор філософії)

207 Відомості про самооцінювання ОНП «Водні біоресурси та аквакультура»

207 Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи ОНП «Водні біоресурси та аквакультура»

207 Звіт про результати акредитаційної експертизи  ОНП «Водні біоресурси та аквакультура»

Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1044-Е від 06 липня 2020 року в період з 13 по 15 липня 2020 року буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньої програми «Агрономія» за третім рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет». 

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 13 липня 2020 з 15:30 до 16:00, прийняти участь в якій можуть усі учасники охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»). 

Підключитися до конференції можна за лінком:

https://us04web.zoom.us/j/75027718741?pwd=UHpPeHprQnJvOHh6WVdBamZNMERIZz09

Ідентифікатор конференції: 75027718741

Пароль: 4GTvxL

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1096-Е від 28 липня 2020 року в період з 27 по 29 серпня 2020 року буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка» за третім рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

 

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 27 серпня 2020 з 18:00 до 18:40, взяти участь в якій можуть особи, які виявили бажання (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»).

Підключитись до конференції Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82582038780?pwd=WDhTTnJudjVTclhKcDZxYlRjMytEZz09

Ідентифікатор конференції: 825 8203 8780

Код доступу: 2020

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1112-Е від 04 серпня 2020 року в період з 09 по 11 вересня 2020 року буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура»(ID37236) за третім рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 09 вересня 2020р. з 15:30 до 16:00, взяти участь в якій можуть особи, які виявили бажання (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»).

 

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/77804023650?pwd=SlNRck04ZFExdkw3bFFsbFlmZWRhQT09

Ідентифікатор конференції: 778 0402 3650

Код доступу: 2020agro

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1648-Е від 22 жовтня 2020 року в період з 29 жовтня 2020–31 жовтня 2020р буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» (ID33970) за другим рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 29 жовтня 2020р. з 16:20 до 17:00, взяти участь в якій можуть особи, які виявили бажання (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»).

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/79787278485?pwd=VUN1a3NQMzBUSGpnVjVzeExBTDJEZz09

Ідентифікатор конференції: 797 8727 8485

Код доступу: 2020

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №1729-Е від 02 листопада 2020 року, в період з 12 по 14 листопада 2020 року буде проведено акредитаційну експертизу у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Економіка)» освітньої програми «Професійна освіта (Економіка)» (ID 35715) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», яка відбудеться 12 листопада 2020 року з 15:15 до 15:55, взяти участь в якій можуть усі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»).

Підключитися до конференції можна за лінком:

https://us04web.zoom.us/j/72827319920?pwd=YnR4NXhYdlBNKzdYYVMrczlhUzJpUT09

Ідентифікатор: 728 2731 9920

Пароль: 2020

Програма виїзду комісії з акредитації ОП Професійна освіта

 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу  Національного агенства і забезпечення якості вищої освіти №1322-Е від 17 вересня 2020 року в період 19 по 21 листопада 2020 року буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньої програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за третім рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Програмою онлайн-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», які відбудеться 19 листопада 2020 року з 16-00 до 17-00, прийняти участь в якій можуть усі особи, які виявили бажання (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ДВНЗ «ХДАУ).

Підключитися до конференції можна за лінком:

https://us04web.zoom.us/j/76516622008?pwd=TEk1WkZzbzloTW9mSkxvNVY0SnR5dz09

Ідентифікатор конференції: 765 1662 2008 

Пароль: 2020

Садівництво та виноградарство
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Публічне управління та адміністрування
Сертифікати про акредитацію
Відомості про самооцінювання освітніх програм
Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 194
Анотації на ОПП спеціальності 015
Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 015
Рецензії на ОП спеціальності 015