Наукова школа «Цілеспрямоване формування іхтіоценозів малих водосховищ і штучного відтворення промислових видів риб»

Загальна інформація про школу

Наукова школа

«Цілеспрямоване формування іхтіоценозів малих водосховищ і штучного відтворення промислових видів риб»

Рік заснування: 1984

Наукова школа «Цілеспрямоване формування іхтіоценозів малих водосховищ і штучного відтворення промислових видів риб», була заснована в 1984 році доктором сільськогосподарських наук, професором Шерманом Ісааком Михайловичем, затверджена рішенням вченої ради університету в 2009 році (протокол від 27.05.2009 № 9).

Напрями наукової діяльності членів школи направлені на:

 • Дослідження еколого-технологічних аспектів штучного розведення та вирощування промислових видів риб;
 • Розробку та удосконалення технологій інтенсивного вирощування промислових видів риб;
 • Дослідження, розробку та впровадження технологій вирощування нових, перспективних об’єктів аквакультури;
 • Удосконалення технологій відтворення цінних промислових об’єктів аквакультури.

За період існування школи було підготовлено 3 доктори та більше 20 кандидатів біологічних та сільськогосподарських наук.

Основні наукові напрями
 1. Рибогосподарське використання континентальних водойм Півдня України.
 2. Еколого-технологічні основи рибогосподарської експлуатації малих водосховищ Півдня України.
 3. Ресурсозберігаючі технології в аквакультурі.
 4. Аспекти відтворення осетроподібних.
 5. Розведення та селекція риб.
 6. Основи марикультури.
 7. Пасовищна аквакультура на континентальних водоймах різного типу.
 8. Розробка біотехнологій культивування нових об’єктів аквакультури.
Засновники школи

 

ШЕРМАН ІСААК МИХАЙЛОВИЧ
доктор сільськогосподарських наук, професор
професор кафедри водних біоресурсів та аквакультури
Херсонський державний аграрно-економічний університет
заслужений діяч науки і техніки України
академік Української технологічної академії

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=dUVg9vsAAAAJ&hl=ru

Народився 7 березня 1938 року в м. Могилів-Подільський Вінницької області в сім’ї військовослужбовця. Після закінчення середньої школи вперіодз1995 до 1962 року, працював на робітничих посадах і одночасно навчався в Українській сільськогосподарській академії на зоотехнічному факультеті (м. Київ), яку закінчив у 1965 році й одержав кваліфікацію «вчений зоотехнік».
В 1962 розпочинає роботу в Інституті рибного господарства НААН України. З 1969 по 1971 роки навчається в аспірантурі під керівництвом кандидата біологічних наук В.А. Приходько. В 1972 році успішно захищає кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Вирощування посадкового матеріалу білого амура в ставах Півдня України».
У 1975 році починає працювати в Херсонському сільськогосподарському інституті ім. А.Д. Цюрупи (нині ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет) на кафедрі ставового рибництва. Подальша наукова робота базується на Комплексній цільовій програмі «Амур», яка координується та фінансується Всесоюзним, науково-дослідним  інститутом ставового рибного господарства. Головним аспектом досліджень стає розробка ресурсозберігаючої технології пасовищної аквакультури.
В 1990 році при Московській сільськогосподарській академії успішно захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за темою «Шляхи підвищення ефективності виробництва риби в малих водосховищах Півдня України». Дослідницька робота, зорієнтована на екологізацію виробництва риби, дала змогу розробити принципово нову рибогосподарську класифікацію малих водосховищ різного цільового призначення, підготувати у співавторстві однодумців оригінальний документ «Ресурсозберігаюча технологія вирощування риби у малих водосховищах» (1996 р.), о затверджена як Національний стандарт і отримала премію ЮНЕСКО.
У 1991 році Ісаак Михайлович отримує вчене звання професора. Його наукові інтереси зосереджені в напрямі оптимізації пасовищної аквакультури і створенні високопродуктивних штучних іхтіоценозів, адаптованих до астатичності гідрологічного режиму та мінералізації води.
Професор І.М. Шерман представляє Українську рибогосподарську науку в Міжнародній Раді з науково-технічного співробітництва в галузі досліджень водних біоресурсів та аквакультури, він експерт ФАО ООН у Інформаційному Центрі аквакультури Центрально-Східної Європи (NACEE).
Професор І.М. Шерман є автором і співавтором понад 400 опублікованих наукових праць, серед яких підручники, навчальні посібники, монографії, довідкові та словникові видання.
Багаторічна плідна наукова й педагогічна діяльність професора Шермана І.М. відмічена численними почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національною академією аграрних наук України, Національною академією наук України, Херсонською облдержадміністрацією.
За значний особистий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців і досягнення у науковій діяльності Ісаак Михайлович Шерман нагороджений орденом «За заслуги» (ІІІ ступеню), медаллю «Ветеран праці», нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення», ювілейною медаллю Української технологічної Академії, почесними знаками Міністерства освіти й науки України. За розвиток Національної освіти, впровадження сучасних форм навчання у 1995 році йому присвоєне Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», рішення Президіуму Технологічної Академії від 12.01.1995 він обраний академіком цієї Академії.

Основні публікації Шермана І.М.
 • Биотехника разведения белого амура и белого толстолобика в прудах Украины / И.М. Шерман, В.А. Приходько, А.Д. Носаль, Л.И. Лупачева, О.М. Тарасова // Рыбное хозяйство.- К.: «Урожай», 1965. – Вып.2. – с.[11-12];
 • Шерман И.М. Влияние температуры на получение потомства белого амура / И.М. Шерман // Рыбное хозяйство.- К.: «Урожай», 1967.-Вып 4.-С. [33-34];
 • Шерман И.М. Эффективное использование выростных прудов Цюрупинского НВРХ в связи с сокращением стока реки Днепр / И.М. Шерман // Проблемы комплексного использования водных ресурсов Нижнего Днепра.-Херсон, 1970.-С. [27-28];
 • Шерман И.М. Некоторые индивидуальные особенности эмбриогенеза белого амура (Ctenоpharyngodon idella) / И.М. Шерман // Труды ВНИИПРХ.-1971.-Т.XVIII.-С. [21-22].
 • Шерман И.М. Использование дрейссены чёрным амуром / И.М. Шерман, В.А. Приходько // Материалы рабочей комиссии по проблемам Нижнего Днепра и Днепро-Бугского лимана, Херсон, 1973.- Вып.10.-С. [24-25];
 • К вопросу изучения хорионического гонадотропина на созревание производителей растительноядных рыб / И.М. Шерман, А.И. Балан, Р.А. Балтаджи, И.Н. Иванов [и др.] // Поликультура растительноядных рыб в прудовом хозяйстве и естественных водоёмах: сб. тр. ВНИИПРХ, 1975.-№15.- С. [32-33];
 • Шерман И.М. Экологические аспекты формирования маточных стад растительноядных рыб и особенности методики оценки селекционно-племенной работы / И.М. Шерман // Селекционно-племенная работа в прудовом рыбоводстве.- Вильнюс, 1979.- С. [32-33];
 • Шерман И.М. Рыбохозяйственное использование засоленных рисовых чеков / И.М. Шерман // Информационный листок.-Херсон: Шерман.- Симферополь: Таврия,1985.- 205 с.;
 • Чижик А.К. Прудовое рыбоводство / А.К. Чижик, И.М. Шерман.- Симферополь: Таврия, 1985. – с.;
 • Шерман І.М. Риництво / І.М. Шерман, Г.П. Краснощок, Ю.В. Пилипенко.- К.: Урожай, 1992.- 192 с.;
 • Шерман И.М. Экология и технология рыбоводства в малых водохранилищах / И.М. Шерман.- К.: Вища шк., 1992.- 207 с.;
 • Шерман И.М. К вопросу интродукции веслоноса в водоемы Юга Украины / И.М. Шерман // Эффективность научных исследований в промышленном и сельскохозяйственном производстве.- Херсон, 1993.- Ч.2.- С. [74-75];
 • Шерман И.М. Опыт выращивания двухлетков и трехлетковпиленгаса / И.М. Шерман, Ю.В. Пилипенко, В.Г. Рылов // Информационный листок / Херсонский ЦНТЭИ, 1995.- № 12-95.-4 с.;
 • Годівля риб: підручник: доп. М-вом аграрної політики України / І.М. Шерман, М.В. Гринжевський, Ю.В. Пилипенко [та ін.]; за ред. І.М. Шермана.- К.: Вища освіта, 2001.- 269 с.;
 • Sherman I.M. Modelovanie I prognozovanie efectywnosci biotechniki produkcji jsiotra rosyskego / I.M. Sherman, V.A. Kornienko, V.Y. Shevchenko // Rozrod, podchow, profilactyca rib jesiotrowatych I innych gatunkow / pod red.: Zdzislava Zakesia, Ryszarda Kolmana.- Olsztyn.:IRS, 2004.- C. 79-80;
 • Визначення доцільної промислової міри для напівпрохідних риб Дніпровсько-Бузького лиману / І.М. Шерман, Ю.Є. Вітюков, І.А. Лобанов // Таврійський наукковий вісник.- Херсон: Айлант, 2006.- Вип. 43.- С. 204-209;
 • Дехтярьов П.А. Фізіологія риб: підручник: доп. М-вом аграрної політики України / П.А. Дехтярьов, М.Ю. Євтушенко, І.М. Шерман.- [К.]: Аграрна освіта, 2008.- 342 с.;
 • Шерман І.М. Генезис та напрями розвитку рибного господарства Приазов’я та північно-західного Причорномор’я / І.М. Шерман, В.О. Корнієнко // Водні біоресурси і аквакультура: наук. вид.- К.: Інститут рибного господарства ААН, 2010.-С. 56-57;
 • Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Кутіщев П.С., Шерман І.М. Особливості зимівлі цьоголіток коропа та рослиноїдних риб в умовах півдня України, Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 108. – Хрсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019 – с. 224-230;
 • Shcherbak V., Sherman I., Semeniuk N., Kutishchev P. Autotrophic communities’ diversity in natural and artificial water-bodies of a river estuary (case-study of the Dnieper-Bug Estuary, Ukraine) // Ecohydrology and Hydrobiology.
 • P. S. Kutishchev, K. M. Geyna, I. M. Sherman, Yu. M. Volichenko Actual State of Phytoplankton of the Dnieper-Bug Mouth Area. Рages 3-16.
Послідовники наукової школи

 

КОЗІЙ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
доктор біологічних наук, професор
професор кафедри водних біоресурсів та аквакультури
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Профіль Google scholar:
Михайло Козій

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Мікроанатомічна організація органів і тканин риб у природних і змінених умовах існування» за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.

 

КОРНІЄНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Профіль Google Scholar: Володимир Корнієнко

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Оптимізація основних технологічних параметрів при підрощуванні личинок російського осетра» за спеціальністю 06.02.03 - рибництво. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.

 

ШЕВЧЕНКО ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
співробітник кафедри водних біоресурсів та аквакультури
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Профіль Google Scholar: Віктор Шевченко

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Удосконалення технології вирощування життєстійкої молоді осетроподібних в умовах півдня України» за спеціальністю 06.00.17 – технологія виробництва продукції тваринництва. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.

 

ВОЛІЧЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат сільськогосподарських наук
старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Профіль Google Scholar: Юрий Воличенко

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Оптимізація вирощування цьоголіток коропових риб за пасовищною технологією в умовах півдня України» за спеціальністю 06.02.03 - рибництво. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.

 

КУТІЩЕВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
кандидат біологічних наук, доцент
доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Профіль Google scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7P9oCrsAAAAJ&hl=ru

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття кандидата  біологічних наук на тему: «Промислові коропові (Ciprinidae rafinerska) Дніпровського лиману: сучасний стан живлення і трофічні взаємовідносини» за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.

Доктора наук:

Пилипенко Ю.В. Теоретичні основи формування і функціонування гідроекосистем малих водосховищ різного цільового призначення степової зони України в умовах антропогенного навантаження: дис. док. с-г. наук: 2007 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Шекк П.В. Біологічно-технологічні основи культивування кефалевих і камбалових: дис. док. с-г. наук: 2012 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Семенюк Н.Є. Фітоепіфітон водних об’єктів басейну Дніпра: дис. док. с-г. наук: 2020 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.

Кандидати наук:

Пилипенко Ю.В. Рибогосподарська експлуатація технічних водосховищ зони ПКК каналу: дис. кан. с-г. наук: 1989 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Краснощок Г.П. Оцінка ефективності використання білого та строкатого товстолобика при рибогосподарському засвоєнні водойм різних типів: дис. кан. с-г. наук: 1991 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Петров А.Я. Порівняльна ефективність використання виробників білого та строкатого товстолобика у зв’язку з різними умовами формування маточних стандартів: дис. кан. с-г. наук: 1996 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Правоторов В.І. Біологія та розведення пузанка Alosa caspia tanaisa (Grimm) (Clupeidae) Дніпровсько-Бузьської гирлової області в умовах зарегульованого стоку р. Дніпро: дис. кан. с-г. наук: 1996 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Рилов В.Г. Вирощування товарного піленгасу в ставах півдня України (на прикладі Кримського рибокомбінату): дис. кан. с-г. наук: 1998 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Кутіщев С.В. Підвищення ефективності рибогосподарського використання континентальних водойм з нестабільною мінералізацією: дис. кан. с-г. наук: 2005 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Гейна К.М. Харчові взаємовідносини тюльки та товстолобиків Каховського водосховища: дис. кан. с-г. наук: 2007 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Ігнатов О.В. Підвищення ефективності відтворення і вирощування цьоголітків стерляді (Acipenser ruthenus L.) в умовах півдня України: дис. кан. с-г. наук: 2009 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Лянзберг О.В. Особливості вирощування посадкового матеріалу коропових риб для зариблення різнотипних водойм півдня України: дис. кан. с-г. наук: 2010 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Данильчук Г.А. Біотехнічні основи вирощування рибо-посадкового матеріалу з підвищеною масою для зариблення малих водойм півдня України: дис. кан. с-г. наук: 2012 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Незнамов С.О. Особливості вирощування цьоголіток коропа та рослиноїдних риб у ставах на торф’яних і піщаних грунтах Півдня України: дис. кан. с-г. наук: 2015 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Грудко Н.О. Оптимізація технології вирощування рибопосадкового матеріалу веслоноса (Poliodon spathula Walbaum) в умовах півдня України: дис. кан. с-г. наук: 2017 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.
Кулікова Г.В.  Удосконалення технології вирощування мальків-покатників російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brant et Ratzeburg) та цьоголіток стерляді (Acipenser ruthenus Linneus) в умовах господарств півдня України (на прикладі виробничо-експериментального Дніпровського осетрового риборозплідного заводу):  дис. кан. с-г. наук: 2020 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Шерман І.М.

Сучасний стан школи

На даний час школа має значні здобутки в напрямі захисту кандидатських та докторських дисертацій ( 3 докторських дисертації та більше 20 кандидатських), опубліковано більше ніж 600 наукових паць. Вчені даної наукової школи приймають активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях (більш ніж 400 виступів), симпозіумах, форумах. Під їх керівництвом виконано більше 10 тематик науково-дослідних робіт з відповідним номером державної реєстрації. На даний час вчені працюють по наступним тематикам:
1.      № держреєстрації: 0118U003145  «Інноваційна технологія рибничо-біологічного формування іхтіофауни як складова продовольчої безпеки України». Науковий керівник – Шерман І.М.
2.      № держреєстрації: 0121U109533 ««Інноваційна ресурсозберігаюча технологія товарного рибництва як складова продовольчої безпеки України»»   Науковий керівник – Шерман І.М.
3. № держреєстрації: 0120U101914 «Розробка та впровадження інноваційно-екологічної технології виробництва продукції рибництва, як складова продовольчої безпеки України»   Науковий керівник – Кутіщев П.С.
4. Наукове обґрунтування впровадження біологічної меліорації ставу «Чорна долина» Каховського району Херсонської області. Договір № 5/16 від 01.08.2016. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
5. Оцінка впровадження біологічної меліорації для покращення водопропускної здатності Північно-Кримського каналу. Договір № 9/18 від 15.11.2018. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
6. Оцінка перспектив створення медійно-устрічного господарства в межах національного природного парку «Джиралгацький». Договір № 5/19 від 15.03.2019. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
7. Рибоводно-біологічне обґрунтування рибогосподарської експлуатації Першотравневого водосховища Дніпропетровської області. Договір № 3/19 від 15.03.2019. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
8. Рибничо-біологічне обґрунтування рибогосподарської експлуатації ставу «Под Зелений» Херсонської області. Договір № 4/19 від 15.03.2019. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
9. Наукове обґрунтування перспектив створення мідійно-устричного господарства на акваторії Тилігульського лиману. Договір          № 8/19 від 15.03.2019. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
10. Науково-біологічне обгрунтування рибогосподарської експлуатації Возсіятського водосховища Єланівського району Миколаївської області. Договір від 27 квітня 2020 року № 02/20. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
11. Удосконалення і контроль технології внесення багатокомпонентних кормів та сухих кормосумішів, з метою отримання товарної продукції коропових видів риб на втробничих базах ТОВ «Рибоводна ферма ЮВЕНТ». Договір від 25 травня 2020 року № 08/20. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
12. Розробка комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію гідрологічного, гідрохімічного стану технологічної водойми Миколаївської області (Явкінське водосховище). Договір від 09 липня 2020 року № 11/20. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
13. Розробка науково-біологічного обгрунтування комплексу заходів, пов’язаних з проведенням біомеліоративних робіт і направленого на поліпшення режиму якості води та екологічного стану Катеринівського водосховища. Договір від 16 липня 2020 року № 12/20. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
14. Розробка рибничо-біологічного обгрунтування використання ставів ТОВ «Стройкрок» з застосуванням рибосівозміни. Договір № 18/20 від 03 листопада 2020 року. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
15. Розробка комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію гідрологічного, гідрохімічного, стану технологічної водойми Миколаївської області (Данилівське водосховище). Договір від 05 березня 2020 року № 04/20. Науковий керівник – Шевченко В.Ю.
16. Оцінка впливу гідротехнічних робіт на представників флори і фауни Дніпровського лиману» Звіту з ОВД «Роботи по відновленню глибин операційної акваторії (ковш) та водного підходу цілісного майнового комплексу «Очаківський рибоконсервний комбінат» Договір № NB-227-21/1-21. Науковий керівник – Кутіщев П.С.
17. Розробка науково-біологічного обгрунтування вселення різновікових груп сазана (коропа), товстолобика, сома та ляща у р. Дніпро та Каховське водосховище. Договір № 2/21 від 13.02.2021. Науковий керівник – Кутіщев П.С.

Публікації наукової школи
 • Осетрівництво / Шерман И.М. та інш. Херсон: «ОЛДІ_ПЛЮС», 2018.- 463 с.
 • Шерман І.М., Грудко Н.О., Грудко О.В. Українсько-Англійський іхтіологічний тлумачний словник. Ukrainian-English ichthyological interpretative dictionary. Херсон: Из-во, 2019. 284 с.
 • Корнієнко В.О. Аналіз впливу екологічних параметрів на результати вирощування мальків–покатників російського осетра в ставах// Водні біоресурси та аквакультура, Вип. 2. Херсон, 2019.
 • Shcherbak V., Sherman I., Semeniuk N., Kutishchev P. Autotrophic communities’ diversity in natural and artificial water-bodies of a river estuary (case-study of the Dnieper-Bug Estuary, Ukraine) // International journal of ecohydrology & hydrobiology. 2019.
 • Semeniuk N., Shcherbak V., Sherman I., Kutishchev P. Response of autotrophic link in the Dnieper Estuary (Ukraine) to human impact // Hydrobiologia.
 • П.С. Кутіщев, К.М. Гейна, І.М. Шерман, В.І. Щербак. Сучасний стан зоопланктону дніпровсько-бузької гирлової системи // Гідробіологія.
 • Білик Г.В., Грудко Н.О. Дослідження темпу росту цьоголіток стерляді та веслоноса в умовах півдня України / Водні біоресурси та аквакультура. 1/2019. – Херсон, 2019. – С.6-18.
 • Корнієнко В.О. Аналіз впливу екологічних параметрів на результати вирощування мальків–покатників російського осетра в ставах  Водні біоресурси та аквакультура, Херсон, 2019. Вип.2 С. 16-26.
 • Корнієнко В.О. , Кутіщев П.С., Ладичук Д.О. Причини погіршення якості води  в зрошувальних каналах. Таврійський науковий вісник. Вип. 110.
 • Козий М.С. Микроуровневые изменения печени стерляди (Acipenser ruthenus) в раннем постнатальном онтогенезе. / М.С. Козий, И.М. Шерман // Водні біоресурси та аквакультура. 2019. – В.1. – С. 31-39.
 • Козій М.С., Матвиенко Н.М., Мандигра М.С. Зміни у печінці і селезінці коропів, уражених збудниками крустацеозів, під дією препаратів «ЖАВЕЛЬ КЛЕЙД» та «ДІАМАНТ». / М.С. Козій, Н.М. Матвиенко, М.С. Мандигра // Харків: Ветеринарна медицина, 2019. – В.103. – С. 370-382.
 • Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Кутіщев П.С., Шерман І.М. Особливості зимівлі цьоголіток коропа та рослиноїдних риб в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник Вип. 108. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», С. 224-230.
 • Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Кутіщев П.С., Шерман І.М. Динаміка змін основних рибничо-біологічних показників рибопосадкового матеріалу коропа та рослиноїдних риб як реакція на клімат  сучасної зими півдня України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», с. 225-232.