Вибір дисциплін у 2021-2022 н.р.

 

Освітній ступінь «Молодший бакалавр»

071 Облік і оподаткування
081 Право
193 Геодезія та землеустрій

2 курс

Форма для голосування

Перелік дисциплін вільного вибору (3 семестр)

1.  Топографічне і землевпорядне креслення

2.  Топографічне креслення та інженерна графіка

3.  Цифрові плани і карти

4.  Політологія

5.  Соціологія

6.  Етнокультурологія

7.  Комп'ютерна графіка в землеустрої

8.  Основи інженерної та комп'ютерної графіки

9.  Геоінформатика, інформатика й програмування

10. Оцінка земель

11. Оцінка земель та нерухомості

12. Оцінка майна

Перелік дисциплін вільного вибору (4 семестр)

1.  Математична та комп'ютерна обробка геодезичних вимірювань

2.  Статистичні методи в землеустрої

3.  Математична обробка геодезичних вимірів

4.  Основи геології і геоморфології

5.  Ґрунтознавство з основами геоморфології

6.  Ґрунтознавство з основами геоботаніки

7.  Основи землеробства та рослинництва

8.  Інженерна інфраструктура території

9.  Проектування доріг місцевого значення

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 2 курс

Форма для голосування

Перелік дисциплін вільного вибору (3 семестр)

1.  Генетика популяцій

2.  Генетика птиці

3.  Генетика свійських тварин

4.  Мікробіологія

5.  Мікробіологія галузі

6.  Мікробіологія м’яса і м’ясних продуктів

7.  Іноземна мова

8.  Іноземна мова за професійним спрямуванням

9.  Практичний курс англійської мови

Перелік дисциплін вільного вибору (4 семестр)

1.  Екобезпечні технології в тваринництві

2.  Добробут сільськогосподарських тварин 

3.  Технології утримання хижих тварин у неволі

4.  МНД і патентування

5.  Оцінка селекційних досягнень

6.  Захист авторських прав на селекційні досягнення

7.  Основи зберігання та пакування с.-г. продукції

8.  Мікологічні основи переробки с.-г. продукції з основами зберігання і пакування

9.  Технологія пакування с.-г. продукції

10.  Радіобіологія

11.  Біологічна безпека органічних продуктів

12.  Проблеми стресу у промисловому тваринництві

13.  Технологія відтворення тварин

14.  Біологія репродукції

15.  Морфологія моногастричних тварин

Освітній ступінь «Бакалавр»

051 Економіка 2 курс

Форма для голосування
Перелік дисциплін вільного вибору (3 семестр)

1. Кіберсоціологія

2. Оптимізаційні методи і моделі

3. Сучасні технології баз даних

4. Іноземна мова

5. Друга іноземна мова (французька)

6. Інтернет технології в бізнесі

7. Антикорупційна політика

8. Національна економіка 

9. Економічне та соціально-економічне регулювання

10. Web-дизайн

11. Іноземна мова бізнес-спрямування

12. Етика бізнесу

13. Фізичне виховання

14. Оздоровчий фітнес

15. Секція волейболу

16. Теорія організації

17. Крос-культурна комунікація

18. Комп’ютерні мережі

19. Економічний аналіз політики

20. Фінансова грамотність

21. Історія фінансів

22. Регіональна економіка

23. Кібербезпека

24. Комерційна діяльність

25. Організація і розвиток власної справи

26. Дослідження операцій

27. Венчурний бізнес

28. Інтернет-маркетинг

Перелік дисциплін вільного вибору (4 семестр)

1. Комп’ютерне моделювання

2. Тренінг з інформаційних технологій

3. Big Data технології та інформаційний аналіз даних

4. Ціна і ціноутворення

5. Бухгалтерський облік

6. Міжнародні економічні відносини

7. Фізичне виховання

8. Атлетична гімнастика

9. Кросфіт

10. Трудове право

11. Фінанси суб’єктів малого бізнесу

12. Ринок нерухомості та іпотека

13. Електронний бізнес

14. Соціальна відповідальність бізнесу

15. Конфліктологія

16. PR та реклама

17. Національна та регіональна економіка

18. Економетрика

19. Фінанси, гроші та кредит

20. Брендинг у сфері послуг

21. Державні фінанси

22. Сервіс і дизайн