Scientific school "Breeding and seed production of agricultural crops"

General information about the school

Наукова школа
«Селекція і насінництво сільськогосподарських культур»

Рік заснування: 1987

Наукова школа «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» була заснована у 1987 році к.с.-г.н., доцентом Базалієм В.В., у 2009 році затверджено вченою радою університету (протокол від 27.05.2009 № 9).

Дослідження членів школи направлені на створення сортів сільськогосподарських культур адаптованих до несприятливих умов вирощування з формуванням високих врожаїв високоякісного зерна.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети:

- ретельне генетико-фізіологічне обґрунтування моделі пластичного сорту з урахуванням основних лімітуючих чинників конкретного регіону;

- підбір вихідного матеріалу на основі адаптивних властивостей і включення елементів природного добору при вивченні отриманих популяцій і оцінці селекційного матеріалу на його екологічну пластичність в ранніх поколіннях;

 - використання екологічного випробування як основного методу виділення пластичних форм.

За період існування школи підготовлені 2 доктори та 11 кандидатів сільськогосподарських наук.

Переглянути

Scientific School "Finance and Economics in the Agrarian Sphere of Ukraine"

Загальна інформація про школу

Наукова школа «Фінанси та економіка в аграрній сфері України» була заснована та затверджена вченою радою університету у 2009 році к.е.н., доцентом Танклевською Н.С. (протокол від 27.05.2009 № 9)

Дана наукова школа об’єднала науковців, які досліджують актуальні питання функціонування фінансів та економіки в аграрному секторі економіки України, акцентуючи увагу та зусилля на обґрунтування теоретично-методологічних засад та розробку практичних рекомендацій щодо їх удосконалення та розвитку з урахуванням інтеграційних та глобалізаційних процесів.

 До складу наукової школи входять: д.е.н., професор Танклевська Н.С., д.е.н., професор Потравка Л.О., д.е.н. Пристемський О.С., д.е.н. Боровик Л.В., к.е.н. Карнаушенко А.С., к.е.н., доцент Копитіна І.В., к.е.н., доцент Кириченко Н.В., к.е.н. Кальченко М.М., к.е.н. Голович Н.М., к.е.н. Супрун О.О., к.е.н., Мирошниченко В.О.

 Аспіранти: Ярмоленко В.В., Ковальова А.О., Вибранський В.В., Ужеловська І., Шумаков В.О.

За період існування школи підготовлені 3 доктори та 7 кандидатів наук.

Переглянути

Scientific School "Breeding and Genetics in Animal Husbandry"

Загальна інформація про школу

Наукова школа «Селекція і генетика в тваринництві» була заснована у 1976 році д.с-г.н., професором Коваленко В.П., у 2009 році наукову школу затверджено вченою радою університету (протокол від 27.05.2009 № 9). З 2014 року керівництво науковою школою переходить д.с-г.н., професору Нежлукченко Т.І. (рішення вченої ради університету, протокол від 25.06.2014 № 9).

Основна мета наукової школи – зосередження науковців причетних до розведення і селекції сільськогосподарських тварин з використанням генетико-математичних методів для прискорення процесу створення  нових ліній, породних типів та порід тварин

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети:

  • з використанням сучасних досягнень генетики, біотехнології і кібернетики підвищити ефективність селекційного процесу;
  • удосконалити методи оцінки плідників для визначення типів їх препотентності;
  • впровадити нові методи комплексної оцінки тварин і птиці за селекційними індексами;
  • розробити основи отримання багатократного гетерозису;
  • обґрунтувати прийоми модальної селекції в тваринництві для підвищення репродуктивних якостей тварин;
  • проводити прогнозування та моделювання селекційних ознак тварин.

За період існування школи підготовлені 9 докторів та 58 кандидатів наук.

Переглянути

Scientific school "Ecological and reclamation technologies"

Загальна інформація про школу

Наукова школа «Еколого-гідромеліоративних технологій» була заснована в Херсонському СГІ у 1953 році  Шапошниковим Донатом Григоровичем-завідувачем кафедри  сільськогосподарських гідротехнічніх меліорацій після захисту ним дисертації «Гірське зрошення» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. З 1992 року науковою школою керує к.с-г.н., професор Морозов В.В., у 2009 році наукову школу затверджено вченою радою університету (протокол від 27.05.2009 № 9).

Метою діяльності наукової школи еколого-гідромеліоративних технологій є підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі гідромеліорації, водної інженерії і водних технологій, раціонального управління водними та земельними ресурсами, підвищення родючості зрошуваних грунтів шляхом проведення наукових досліджень і виконання науково-технічних проектів для вирішення актуальних проблем меліорації і водного господарства в Південному регіоні України.

Переглянути

Scientific school "Purposeful formation of ichthyocenoses of small reservoirs and artificial reproduction of industrial fish species"

Загальна інформація про школу

Наукова школа

«Цілеспрямоване формування іхтіоценозів малих водосховищ і штучного відтворення промислових видів риб»

Рік заснування: 1984

Наукова школа «Цілеспрямоване формування іхтіоценозів малих водосховищ і штучного відтворення промислових видів риб», була заснована в 1984 році доктором сільськогосподарських наук, професором Шерманом Ісааком Михайловичем, затверджена рішенням вченої ради університету в 2009 році (протокол від 27.05.2009 № 9).

Напрями наукової діяльності членів школи направлені на:

  • Дослідження еколого-технологічних аспектів штучного розведення та вирощування промислових видів риб;
  • Розробку та удосконалення технологій інтенсивного вирощування промислових видів риб;
  • Дослідження, розробку та впровадження технологій вирощування нових, перспективних об’єктів аквакультури;
  • Удосконалення технологій відтворення цінних промислових об’єктів аквакультури.

За період існування школи було підготовлено 3 доктори та більше 20 кандидатів біологічних та сільськогосподарських наук.

Переглянути

Irrigated Agriculture Scientific School

Загальна інформація про школу

Величезна роль в становленні і розвитку наукової школи «Зрошуване землеробства» належить доктору сільськогосподарських наук, професору Лисогорову Сергію Дмитровичу. Професор С.Д. Лисогоров - заслужений працівник вищої школи України, автор і співавтор підручників «Орошаемое земледелие» (російською мовою) видань 1959, 1965, 1971, 1981 та 1995 рр., співавтор підручника «Орошаемое земледелие» на мові дарі для Кабульського університету (1986 р., Афганістан), автор навчального посібника «Орошаемое земледелие» видань 1959, 1965, 1971 рр., співавтор підручника «Мелиоративное земледелие» (російською мовою) видань 1966 та 1972 рр., автор великої кількості наукових статей з питань загального та зрошуваного землеробства.

З 1978 року очолив та продовжив впевнено розвивати наукову школу «Зрошуване землеробство» учень С.Д. Лисогорова - доктор сільськогосподарських наук, професор, Віктор Олександрович Ушкаренко. У 2009 році наукову школу було затверджено вченою радою університету (протокол від 27.05.2009 № 9).

Дослідження членів школи направлені на удосконалення методів планування експериментів і обробки даних з використанням багатофакторного аналізу, а також розроблена агротехніка вирощування 2-3 врожаїв на рік зернових і технічних культур. Проведені актуальні дослідження по розробці технології вирощування сільськогосподарських культур в основних та проміжних посівах і програмування їх врожаїв.

За період існування школи підготовлені 25 докторів та більше 350 кандидатів сільськогосподарських наук.

 

За високі досягнення в роботі наукову школу зрошуваного землеробства у 2013 році занесено до книги рекордів України (диплом № 33/02-05573).

Переглянути