ЄВІ для магістрів

 

Загальна інформація

У цьому розділі подано інформацію про вступне випробування до магістратури, що проводиться з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це тестування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови.

У рубриці розміщено нормативні документи, які регулюють проведення ЄВІ, актуальну інформацію для учасників вступних випробувань: матеріали для підготовки, інформацію щодо процедури реєстрації та проведення вступних випробувань.

У 2020 році cертифікат ЄВІ обов’язково необхідно надати приймальній комісії при вступі до магістратури на базі освітнього ступеня «Бакалавр» на спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 181 «Харчові технології», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 281 «Публічне управління та адміністрування».

Для вступників, які мають диплом магістра або спеціаліста і бажають вступити до магістратури за зазначеними спеціальностями, можуть вступати за іспитами університету за умови навчання на контрактній формі відповідно до Правил прийому у 2020 році (http://www.ksau.kherson.ua/abiturientu/pravila.html).

РЕЄСТРАЦІЯ для участі у ЄВІ для вступу до магістратури триватиме з 9.00 12 травня до 18.00 05 червня 2020 року у приймальній комісії університету.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ ЄВІ 2020 року

Наказом Українського центру оцінювання якості освіти затверджено характеристику тесту єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

ЄВІ передбачає написання тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської). Тест складається з 2 частин –  перевірки читання та використання мови.

Загальна кількість завдань у тесті – 42. На виконання цих завдань відведено 60 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 42. 

Характеристики тестів ЄВІ розміщено  в розділі «Вступні до магістратури/Підготовка». Із програмою, на основі якої укладатимуться завдання ЄВІ, можна ознайомитися за посиланням

 

Із матеріаламиєдиного вступного іспиту 2020 року можна ознайомитися за посиланнями нижче:

Англійська мова:

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова

 

Пропонуємо ознайомитися із матеріалами ЄВІ 2018-2019 років на сайті Українського центру оцінювання якості освіти http://testportal.gov.ua/yevi-2018/http://testportal.gov.ua/yevi-2019/

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

У 2020 році реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту триватиме з 9.00 12 травня до 18.00 05 червня 2020 року

Вступник у терміни з 9.00 12 травня до 18.00 06 червня 2020 року має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії університету (pkksau@gmail.com) скановані копії (фотокопії):

-         заповненої заяви-анкети (далі - Анкета) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

-         заповненої заяви на допуск до складання ЄВІ;

-         документа, що посвідчує особу;

-         облікової картки платника податків;

-         документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

-         медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

-         фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 рок за №1146/34117);

-         довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (далі -Порядок); У довідці обов'язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові.

В тексті листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Для здійснення реєстрації вступників та під час оформлення екзаменаційних листків відповідальний працівник Приймальної комісії університету:

1) перевіряє наявність документів, що потрібні для реєстрації вступника, та надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи).

Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, надійде повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника Приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності, то він зв'язується із закладом вищої освіти, який видав цю довідку, для підтвердження її достовірності. У випадку, якщо достовірність довідки:

підтверджено - продовжує реєстрацію вступника;

не підтверджено - відмовляє вступнику в реєстрації;

потребує часу для підтвердження - відкладає реєстрацію вступника;

2) роздруковує надіслані документи та формуває особову справу вступника;

3) створює запит на формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Сервіс), та здійснити перевірку відповідності інформації,  згенерованої за допомогою Сервісу, із даними, зазначеними вступником у Анкеті. Якщо вступник є особою з числа осіб, персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО, то вищезазначена інформація вноситься до Сервісу представником Приймальної комісії на підставі даних, зазначених у Картці-заяві та копіях наданих документів.

Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (окрім вступників (за державним замовленням) до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти). Якщо вступник не має такої картки, то вона створюється працівником Приймальної комісії закладу перед початком реєстрації;

4) формує екзаменаційний листок.

Формування екзаменаційного листка здійснюються за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі - Програма). У процесі формування представник Приймальної комісії здійснює внесення до Програми інформації про вступника відповідно до даних, зазначених вступником у Анкеті (номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника; іноземна мова, із якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит; інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов); інформація про населений пункт, у якому (або в передмісті якого) вступник бажає скласти вступні випробування);

5)   генерує реєстраційну картку вступника та повторно звіряє інформацію, указану вступником в Анкеті та внесену до реєстраційної картки. Якщо дані внесено правильно, то в реєстраційній картці під фразою «Зазначені мною дані перевірені, підтверджую правильність внесення даних» необхідно вказати своє прізвище та ініціали, на картці та Анкеті проставити підпис. Після цього продовжує генерування листка за номером, указаним на реєстраційній картці;

6) здійснює оформлення екзаменаційного листка.

У спеціально відведеному місці на екзаменаційному листку наклеює фотокартку, роздруковану з листа вступника {зображення фото може також: бути накладено верхнім шаром у відповідне місце згенерованого екзаменаційного листка перед тим, як здійснити його друк) або взяту з особової справи студента (якщо вступник здобуває вищу освіту в цьому закладі вищої освіти);

7) відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в Анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з'ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв'язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

РЕЄСТРАЦІЮ ЗДІЙСНЮЄ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі, за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Український центр оцінювання якості освіти та ДП «Інфоресурс».

Звертаємо увагу на те, що створення запиту на формування екзаменаційного листка є першим кроком реєстрації та здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – сервіс ЄДЕБО). З питань доступу до Сервісу ЄДЕБО та особливостей його роботи, просимо звертатися до ДП «Інфоресурс».

Формування екзаменаційного листка є другим кроком реєстрації та здійснюються за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.  Учасник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за іншими визначеними спеціальностями, він реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

Під час створення екзаменаційного листка представник приймальної комісії вносить таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;
 • число, місяць і рік народження вступника;
 • тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);
 • дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань) або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома (для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань)
 • номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;
 • іноземна мова, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
 • інформація про блоки єдиного фахового вступного випробування, які вступник бажає скласти;
 • інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • інформація про населений пункт, у якому (або у передмісті якого) вступник бажає скласти вступні випробування.

Після внесення інформації роздруковує та надає для перевірки вступнику реєстраційну картку. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує підписанням реєстраційної картки. Представник приймальної комісії формує та роздруковує для вступника екзаменаційний листок.

В екзаменаційному листку в спеціально відведених місцях:

 • наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3х4 із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • проставляється печатка закладу вищої освіти (приймальної комісії);
 • зазначаються прізвище та ініціали, ставиться підпис особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка.

Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 12.03.2020 №34 «Про затвердження загальних характеристик предметних тестів єдиного вступного іспиту для вступу у 2020 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»


від 11.03.2020 №32 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань єдиного вступного іспиту з англійської, іспанської, німецької та французької мов для вступу у 2020 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»


від 03.02.2020 №121 «Про підготовку до проведення в 2020 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»


від 11.10.2019 №1285 «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році»


від 05.04.2019 №441 «Про затвердження Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти»


від 28.03.2019 №411 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄВІ)


від 29.08.2016 №1027/900 (спільний з МОЗ) «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»

ДОКУМЕНТИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ

Накази Міністерста освіти і науки України

Накази Українського центру оцінювання якості освіти