Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти

Романова Оксана Борисівна

фахівець відділу, відповідальна за пункт проведення ЗНО

Кабінети: 3-48 та 150 корпусу ГМФ.

E-mail: depfsksau@gmail.com

Рік заснування відділу: 2017

Положення про відділ Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти

Положення про організацію набору на навчання іноземців та осіб без громадянства

Відділ «Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти» є структурним підрозділом Університету, що проводить діяльність за двома основними напрямками:

1. Регулює питання організації набору та навчання іноземних громадян у Херсонському державному аграрно-економічному університеті;

2. Проводить профорієнтаційну роботу та здійснює підготовку до ЗНО/ДПА учнів старших класів та випускників закладів середньої освіти.

 

З метою реалізації покладених на відділ завдань, в розрізі напрямів, здійснюється:

  • За напрямом роботи з іноземними студентами:

- оформлення та видача запрошень на навчання іноземцям та особам без громадянства;

- документальний супровід іноземних здобувачів вищої освіти протягом всього терміну навчання;

- контроль та перевірка документів, що подані для вступу до університету іноземними громадянами на предмет їх відповідності до вимог чинного законодавства;

- контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів з іноземними студентами, документів, які супроводжують навчання іноземних громадян;

- контроль за дотриманням паспортно-візового режиму іноземних здобувачів вищої освіти, проживання їх за приватними адресами;

- налагодження та здійснення контактів з міжнародними організаціями та агентствами, посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном, співпраця з донорськими організаціями;

- здійснення контактів з навчальними закладами інших країн з питань укладання двосторонніх договорів та протоколів, отримання необхідних документів, перепідготовку та підвищення кваліфікації на базі Університету;

- реєстрація, облік, документальне оформлення та безпосередня організація візитів іноземних делегацій, фахівців, викладачів та здобувачами вищої освіти, що прибувають до Університету з метою навчання тощо;

- забезпечення керівництва і співробітників Університету інформацією з питань навчання іноземних здобувачів вищої освіти;

- встановлення контактів із вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;

- розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до Університету, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів, організація відбору учасників програм академічних обмінів;

- вивчення передових освітніх технологій зарубіжних країн, досвіду провідних ЗВО України в галузі підготовки іноземних студентів;

- надання іноземцям організаційної та правової підтримки при здійсненні процедури визнання документів про освіту (нострифікації), що видані за кордоном, якщо такі подаються ним при вступі до Університету;

- організація та забезпечення зустрічі, прибуття й поселення іноземних громадян у гуртожитку Університету;

- організація й оформлення документів на право законного перебування іноземців в Україні;

- листування з іноземними громадянами, що бажають навчатися в університеті;

- організація зустрічей з іноземними здобувачами вищої освіти з питань, що стосується їх навчання та проживання;

- здійснення контролю за дотриманням іноземними здобувачами вищої освіти Статуту Університету, внутрішнього розпорядку і правил проживання в гуртожитку.

 

  • За напрямом профорієнтаційної діяльності та підготовки до ЗНО/ДПА:

- формування позитивного іміджу університету, який готує висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу України; підвищення його престижності, як серед абітурієнтів, так і серед фахівців та роботодавців;

- поширення інформації про освітні послуги університету в засобах масової інформації, соціальних мережах, у спеціалізованих друкованих виданнях;

- проведення профорієнтаційної та консультаційної роботи серед населення та учнів закладів середньої освіти Херсонщини;

- участь в організації та проведенні днів відкритих дверей університету, а також участь у ярмарках професій за сприяння центрів зайнятості населення;

- заохочення та формування позитивного відношення молоді до здобуття вищої освіти;

- налагодження профорієнтаційної роботи і зміцнення зв’язків із закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, укладення угод про співпрацю, проведення робіти по відбору на навчання до університету здібної молоді;

- формування, розвиток та корекція професійних якостей молоді, досягнення освітнього рівня, достатнього для вступу до університету;

- надання консультативної допомоги абітурієнтам з питань реєстрації, підготовки та складання ЗНО/ДПА;

- допомога слухачам підготовчих курсів відділу «ЦДПМО» в їх соціальному виборі;

- виявлення стартових характеристик та здійснення якісної підготовки слухачів підготовчих курсів до ЗНО/ДПА;

- організація і здійснення навчального процесу на підготовчих курсах за єдиними базовими навчальними програмами і планами, які за замістом і структурою відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання;

- вивчення, узагальнення та впровадження провідного досвіду діяльності закладів вищої освіти України з питань профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки.