У Херсонському державному аграрно-економічному університеті на базі кафедри загальноекономічних дисциплін працює психологічна служба, куди Ви можете звернутися з будь-якими питаннями. Вас уважно вислухає професійний психолог, і разом ви обговорите, що робити і як робити. Саме Вам, саме у Вашій конкретній ситуації. 

Основною метою діяльності Психологічної служби (ПС) є виконання завдань, пов’язаних з психологічним забезпеченням навчально-виховного процесу, сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів і співробітників університету.

Основні завдання ПС:

 • надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
 • формування у студентів та співробітників університету високого рівня психологічної культури;
 • психологічна просвіта: ознайомлення студентів та викладачів з основами психології; формування потреб у психологічних знаннях;
 • вивчення психологічних труднощів студентів ХДАЕУ та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;
 • сприяння особистісному розвитку студентів.

Види діяльності:

 • індивідуальне консультування;
 • психологічна діагностика (індивідуальна і групова);
 • групова робота соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення, формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент, тощо);
 • групова робота особистісної спрямованості.

Пріоритетні напрямки діяльності:

 • соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;
 • професійне самовизначення студентської молоді;
 • здоровий спосіб життя;
 • психологічна культура особистості.

Психологічна служба ХДАЕУ бачить свою місію у наданні психологічної допомоги першокурсникам під час адаптації до навчання та кураторам перших курсів у формі індивідуальних консультацій та групових занять:

для кураторів перших курсів з питань ефективного впливу на групу студентів і оволодіння додатковими знаннями з питань:

 • психологічних характеристик особистості;
 • соціально-психологічного клімату колективу;
 • групової динаміки та згуртованості колективу;
 • статусних ролей та лідерських позицій в групі;
 • стилів ефективного управління колективом;
 • бар’єрів спілкування та шляхів їх подолання;
 • конфліктів та шляхів їх попередження та вирішення;
 • мотивації навчання та психологічних бар’єрів у навчанні;
 • міжкультурних особливостей та психологічних бар’єрів спілкування з іноземними студентами.

для студентів-першокурсників з питань:

 • ефективного спілкування та засобів конструктивної поведінки;
 • розвитку адаптивних навичок та впевненої поведінки;
 • профілактики вживання молоддю психоактивних речовин;
 • соціально-психологічного клімату в колективі;
 • благополуччя в сім’ї та батьківсько-дитячих стосунків;
 • виходу із життєвих криз – нових можливостей та профілактики;
 • конфліктів, шляхів їх попередження та вирішення;
 • гендерних ролей, стереотипів, статевої подібності та відмінності;
 • самоменеджменту і працевлаштування;
 • емоційної культури особистості і ін.

Для першокурсників, їх батьків та кураторів психологічною службою надаються індивідуальні консультації.

На факультетах проводяться групові заняття за тематикою соціально-психологічної адаптації до навчання у ВНЗ (згуртованість групи, психоемоційна регуляція в ситуаціях напруги, мотивація до навчання тощо).

Якщо на початку (на першому і другому курсах) відбувається адаптація студентів до освітнього і соціокультурного середовища вишу, то на старших (3-4-му курсах) – до обраної професії і спеціальності. Тому зі студентами 3-4-х курсів психологічна служба проводить заняття з професійного самовизначення та працевлаштування.

Коли варто звернутися до психолога?

 • Коли Ви не можете самі знайти вихід із складної ситуації.
 • Коли робота, навчання і відносини з оточуючими людьми не приносять вам радості.
 • Коли Ви втратили близьку людину.
 • Коли Ви самостійно не можете налагодити стосунки з найближчим оточенням (однолітками, батьками, викладачами).
 • Коли ви залежні від чого-небудь (алкоголь, наркотики, комп’ютерні ігри, любов тощо).
 • Коли Ви втратили інтерес до речей, які Вас раніше тішили: не можете разом з близькими людьми радіти чи, навпаки, сумувати.
 • Коли Ви не отримуєте задоволення від відпочинку тощо.

З якими проблемами звертаються до психолога?

 • Невпевненість у собі, подолання комплексів.
 • Труднощі у період адаптації до нового середовища.
 • Стресові та депресивні стани.
 • Проблеми у спілкуванні з однолітками, батьками, викладачами.
 • Самопрезентація під час працевлаштування.
 • Особистісні проблеми.
 • Подолання страху тощо.

РОБОТА З ПСИХОЛОГОМ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:

 • пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, тип особистості і т.д.);
 • навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно виражати почуття;
 • полюбити себе та життя;
 • позбутися страхів, переживань, відчуття самотності та інших неприємних відчуттів;
 • дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу;
 • стати впевненим у собі, у своїх силах;
 • навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети;
 • навчитись самостійно організувати навчальну діяльність та досягати успішних результатів;
 • навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;
 • дізнатися як налагодити стосунки з оточуючими людьми та зберегти їх;
 • сформувати навички ефективного спілкування;
 • навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;
 • знайти вихід із проблемної ситуації.

Психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам ХДАЕУ.

Обов’язковою основою усіх психологічних консультацій є анонімність і конфіденційність.

Адреса: ХДАЕУ, каб. 300 (третій поверх висотного корпусу)

Електронна адреса: tyagur.2010@gmail.com