Feb 22, 2022
Бойко Т.О.

ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 206 САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА 205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

article-image

Сьогодні 22.02.2022 року відбулась зустріч зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 206 Садово-паркове господарство та 205 Лісове господарство стосовно процедури обрання вибіркових дисциплін. Ініціатором зустрічі виступила гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня Бойко Тетяна Олексіївна, яка ще раз наголосила на важливості ретельного підходу до обрання вибіркових компонентів кожним здобувачем для формування Soft skills так і доповнення та уточнення Hard skills, відповідно до сучасних потреб суспільства, посилення їх конкурентоспроможності на ринку праці, ефективного використання можливостей закладу вищої освіти, врахування регіональних та галузевих потреб, формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. На зустрічі були присутні викладачі кафедри лісового та садово-паркового господарства ХДАЕУ, декан факультету рибного господарства та природокористування Бойко Павло Михайлович, здобувачі 1-4 курсів зазначених спеціальностей.

 

Розглянуто було низку питань:

  • процедура обрання вибіркових компонент здобувачами ВО;
  •  важливість самостійного вибору вибіркових компонент;
  • задоволення індивідуальних потреб та інтересів здобувачів задля формування індивідуальної освітньої траєкторії;
  • набуття гнучких навичок спілкування для ефективного працевлаштування.

Крім зазначених питань гарант відповіла на низку питань здобувачів, які стосувались критеріїв оцінювання, якості викладання, впровадження інноваційних методів навчання, академічної мобільності, а також збереження ментального здоров’я під час пандемії.