Архiтектури та будiвництва

Архiтектури та будiвництва-KSAU-faculty-logo

 • Гідромеліоративний факультет було відкрито в 1964 році. Організатором і засновником факультету був відомий вітчизняний вчений-гідротехнік, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України Донат Григорович Шапошников.

  За час існування факультет підготував понад 8 тисяч висококваліфікованих фахівців- інженерів для водного господарства, будівництва та землеустрою.

  У звязку із розширенням кола спеціальностей факультет отримав назву «Факультет архітектури та будівництва»

Deanery

Лавренко Наталія Миколаївна

голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Бабушкіна Руслана Олександрівна

Декан факультету, доктор філософії, доцент

Волошин Микола Миколайович

Помічник декана з навчальної роботи факультету архітектури та будівництва, кандидат технічних наук, доцент

Морозов Олексій Володимирович

відповідальний за профорієнтаційну роботу на факультеті, доктор сільськогосподарських наук, професор, член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій

Мацієвич Тетяна Олександрівна

помічник декана з виховної роботи факультету архітектури та будівництва, кандидат економічних наук; доцент

Ладичук Дмитро Олександрович

помічник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету архітектури та будівництва, кандидат сільськогосподарських наук; доцент

Морозов Володимир Васильович

голова науково-методичної ради, кандидат сільськогосподарських наук, професор

Units

Educational programs

Junior bachelor

 • 193. Геодезія та землеустрій

Bachelor

 • 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 191. Архітектура та містобудування
 • 192. Будівництво та цивільна інженерія
 • 193. Геодезія та землеустрій
 • 194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Master

 • 192. Будівництво та цивільна інженерія
 • 193. Геодезія та землеустрій
 • 194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Faculty Employers' Council

Протоколи обговорень з працедавцями

Scientific society of students, graduate students, doctoral students and young scientists
СКЛАД РАДИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ФАКУЛЬТЕТУ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА

Лавренко Наталія Миколаївна

голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету водного господарства, будівництва та землеустрою, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Андрієвська Яніна Павлівна

заступник голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету архітектури та будівництва, ассистент

Баранова Олена Юріївна

секретар наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету архітектури та будівництва

Метою діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ
План роботи Наукового товариства факультету архітектури та будівництва на 2021 рік
Протоколи засідань Ради Наукового товариства ФАБ